Přehled literatury o současné americké politice a dění v Kongresu

Text dotazu

Vážení,

rád bych vás požádal o krátký přehled dostupné česky nebo anglicky psané literatury, zabývající se současnou (události posledních dvaceti let) americkou politikou a především politickým děním na nejvyšší úrovni - děním v samotném Kongresu.

Některé další informace pro zpřesnění mého dotazu:

1) Konkrétně mě nejvíce zajímá dění okolo samotného procesu přijímání zákonů Kongresem a politicky nejvýznamnější události poslední doby, které se na jeho půdě odehrály.
2) Dále bych se rád dozvěděl více o americké politice obecně; také o tom, jaký je vztah mezi politikou na nižších úrovních a "nejvyšší" politikou v Kongresu.
3) Mé dosavadní znalosti tématu jsou velmi skromné, potřeboval bych tedy ideálně materiály, které mi relativně přístupným způsobem předají alespoň základní představu. Rád ale nahlédnu i do odbornějších textů.

Předem vám děkuji za odpověď.

Jakub Chládek

Odpověď

Dobrý den,

níže Vám uvádíme několik titulů souvisejících s danou problematikou. Jedná se o výběrový seznam, nikoli úplný soupis literatury k dané problematice.

SMITH, Steven S., ROBERTS, Jason M. a VANDER WIELEN, Ryan J. The American Congress. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

SCHICKLER, Eric, ed. a LEE, Frances E., ed. The Oxford handbook of the American Congress. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2011.

HAMILTON, Lee. Congress, presidents, and American politics: fifty years of writings and reflections [online]. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016, ©2016. Dostupné přes e – book.

BERNHARD, William a SULKIN, Tracy. Legislative style. Chicago: The University of Chicago Press, 2018. viii, 259 stran. Chicago studies in American politics.

Kniha bude spíše zaměřená na legislativu USA.

JANDA, Kenneth et al. Výzva demokracie: systém vlády v USA. Překlad Dagmar Boušková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. Pro Vás by mohla být přínostá část Kongres, str. 215 – 243.

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Spojené státy americké - společnost a politika. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. Tato kniha Vám může posloužit jako úvod do politické kultury Spojených států amerických, několik podkapitol knihy je věnováno Kongresu.

Str. 101 -114. 

MCKAY, David H. American politics and society. 7th ed. Malden: Wiley-Blackwell, ©2009.

KOZÁK, Kryštof a kol. Zahraniční politika USA na začátku 21. století. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2009. Zejména kapitola Zahraniční politika mezi USA a prezidentem. Str. 48 – 80.

ALLEN, Thomas B. Dangerous convictions: what's really wrong with the U.S. Congress. London: Oxford University Press, [2013], ©2013.

HORNÁT, Jan, ed. a KÝROVÁ, Lucie, ed. America first: příčiny a kontext volebního vítězství Donalda Trumpa. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. Toto spíše souvisí s nedávným politickým děním v USA.

Congress & the presidency [online]. London.: Routledge, Taylor & Francis Group, 1982- . Vychází jak v tištěné, tak elektronické podobě. Přičemž, elektronická verze je přístupná pro čtenáře Národní knihovny ČR.

Jako další zdroj informací můžete využít webové stránky Amerického centra.

V odkazu níže je článek zabývající se politických systémem USA:

Politický systém - Americké Centrum (americkecentrum.cz)

Jako další možný informační zdroj můžete využít Studovnu a knihovnu, která se nachází v Americkém centru:

Studovna - Americké Centrum (americkecentrum.cz)

Případně se můžete obrátit na pracovníky Amerického centra:

Kontakt - Americké Centrum (americkecentrum.cz)

Další knihy k tématu můžete hledat, zde:

V katalogu Národní knihovny ČR

NKC/Knihy - Základní vyhledávání (nkp.cz) ˇ

Souborném katalogu ČR

SKC/Monografie - Základní vyhledávání (nkp.cz)

Centrální katalog Univerzity Karlovy

Knihovna na Masarykově univerzitě, fond Filozofické fakulty:

Ústřední knihovna FF MU (muni.cz)

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

Výsledky vyhledávání | Univerzita Palackého v Olomouci (upol.cz)

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.07.2021 18:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu