Přehled impaktovaných časopisů

Text dotazu

Dobrý den,
prosím poradit, kde lze získat seznam impaktovaných časopisů vydávaných v ČR a v zahraničí, pro vědní obory:
1.Protikorozní ochrana a koroze kovů
2.Ocelové mostní konstrukce

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme Vám za zaslání Vašeho dotazu. Přehled impaktovaných periodik naleznete v databázi Journal Citation Reports (JCR), která je v ČR dostupná v rámci licence k databázi Web of Knowledge.

Journal Citation Reports obsahuje dvě databáze: JCR Science Edition a JCR Social Sciences Edition. Hledání impaktovaných časopisů je možné pomocí oborových kategorií, konkrétního titulu či dle místa vydávání. Získání seznamu z JCR je popsáno např. na http://fse.ujepurkyne.com/data/SVI_impaktovanecasopisy.pdf (s. 4-7). V JCR jsou nyní údaje do roku 2008 včetně.

Pokud jste čtenářkou Národní technické knihovny a máte platnou registraci, do databáze Journal Citation Report se můžete dostat prostřednictvím vzdáleného přístupu k licencovaným zdrojům poskytovaným NTK, přístup na adrese: http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/vzdaleny-pristup/

Případně přístup k Journal Citation Reports má v ČR poměrně velké množství knihoven, vedle Akademie věd to jsou zejména vysokoškolské knihovny a některé krajské a odborné knihovny. Jejich přehled je uveden např. ve zprávě se statistickými údaji o využívání Web of Knowledge (http://www.lib.cas.cz/cs/online-databaze/web-of-knowledge).

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

20.12.2010 12:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu