Přehlasování Senátu

Text dotazu

Dobrý den, prosím, je v souladu s ústavou, že sněmovna může přehlasovat rozhodnutí senátu? K čemu je pak senát vůbec dobrý? A nemělo by po prvním zamítnutí senátem následovat druhé čtení návrhu ve sněmovně, jít v případě přijetí opět do senátu, totéž pak při zamítnutí senátem ve třetím čtení, a následné zamítnutí senátem už by bylo konečné, nevratné a nepřehlasovatelné? (Míněno speciálně na novelu pandemického zákona, ale i obecně.) Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Poslanecká sněmovna má možnost prosadit i takový návrh zákona, který byl Senátem zamítnut, musí ale dodržet přesný legislativní postup.

Při posuzování návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna, má nejdřív Senát několik možností, jaké stanovisko k návrhu zaujme, přičemž k projednání má Senát třicetidenní lhůtu. Předlohu zákona může Senát schválit, zamítnout, vrátit do sněmovny s pozměňovacímí návrhy anebo se může shodnout na tom, že se předlohou zákona nebude zabývat.

V případě, že je návrh zákona Senátem zamítnut, vrátí se tento návrh zpět do Poslanecké sněmovny k projednání. Aby bylo zamítnutí Senátu prolomeno a návrh zákona přijat, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců, to znamená minimálně 101 poslanců.

Pokud návrh zákona nezíská nadpoloviční většinu, proces končí a návrh není přijat. Pokud návrh zákona získá dostatečnou podporu poslanců, návrh zákona putuje ke schválení prezidentu republiky.

Prezident buď návrh zákona podepíše, nebo jej do 15 dnů vrátí s odůvodněním do Sněmovny. Za takových okolností má Sněmovna ještě jednu možnost prosadit původní znění návrhu zákona opětovným hlasováním, které ale musí být podpořeno nadpoloviční většinou všech poslanců (opět minimálně 101 hlasů). Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Podrobnější informace o legislativním procesu a kompetencích jednotlivých institucí můžete najít ve zdrojích, ze kterých jsme čerpali:

-Senát ČR: https://www.senat.cz/informace/pro_verejnost/infocentrum/infocentrum_informace_o_senatu.php
-Zákon o jednacím řádu Senátu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-107/zneni-20200501
-Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny: https://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html#_12
-Ústava České republiky (Hlava druhá – Moc zákonodárná): https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html  

Z knižních titulů ve fondu NK ČR vybíráme:

KOLÁŘ, Petr et al. Parlament České republiky. 3., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2013. 511 s. Extra. ISBN 978-80-87576-95-3.
MLSNA, Petr. Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. 384 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-63-9.
WINTR, Jan. Česká parlamentní kultura. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2010. 432 s. ISBN 978-80-87284-13-1.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.02.2022 21:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu