Předškolní vzdělávání

Text dotazu

Dobrý den,
můžete mi prosím poradit literaturu, kde se dozvím o problematice výuky
cizího jazyka v mateřské škole? V jakém věku je nejvhodnější začít s výukou
cizího jazyka, negativní stránky předškolní výuky cizího jazyka atd.
Děkuji mnohokrát

Odpověď

Dobrý den,

obdobný dotaz jsme v rámci služby Ptejte se knihovny již zodpovídali. V odpovědi uložené v archivu Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/literatura-k-tematu-vyuka-cizich-jazyku-a-jogy-v-materske-skole) naleznete citace několika českých článků věnovaných výuce cizích jazyků u předškolních dětí i odkazy na zdroje, které můžete využít při hledání další literatury. Pro hledání českých knih na toto téma můžete využít Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) , NK ČR také zpřístupňuje všeobecnou článkovou bázi ANL, která obsahuje záznamy článků od roku 1991 (http://aleph.nkp.cz/cze/anl), v této bázi bychom Vám doporučili zadat do vyhledávání např. tento dotaz: cizí* jazyk* předškol*. Vhodnou literaturu můžete také hledat v katalozích a databázích Národní pedagogické knihovny (http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php) , dotaz může zadat obdobně jako v článkové bázi ANL. Řadu informací naleznete i na volném internetu (např. článek Výuka cizých jazyků od raného dětství? Možná rizika či výhody? - http://e-psycholog.eu/pdf/sulova.pdf ), zajímavý by pro Vás mohl být sborník z konference pořádané Masarykovou univerzitou:

* Foreign Language Acquisition at an Early Age = Osvojování cizího jazyka v raném věku. Brno : Masaryk university, 2006. 105 s. ISBN 80-210-4149-8.

Obsah - http://toc.nkp.cz/NKC/200705/contents/nkc20071705259_1.pdf , plný text sborníku - http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/hn06.pdf.

Výuce cizích jazyků se věnuje i řada knih zařazených do elektronické knihovny ebrary (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ebrary.htm).

Záznamy knih z ebrary naleznete i v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) , výukou cizých jazyků u předškolních dětí se zabývají např. následující publikace. Elektronická knihovna ebrary je přístupná pro registrované uživatele NK ČR z počítačů NK ČR i prostřednictví tzv. vzdáleného přístupu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm).  

* Age and the acquisition of English as a foreign language. Clevedon ; Buffalo : Multilingual Matters, 2003. 209 s. Záznam v bázi NKC http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002055132&local_base=nkc

* Age and the rate of foreign language learning. Clevedon ; Buffalo : Multilingual Matters, 2006. 283 s. Záznam v bázi NKC http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002048987&local_base=nkc  

Dalším zdrojem informací jsou zahraniční článkové databáze. NK ČR nenabízí svým uživatelům žádnou bázi specializovanou na oblast vzdělávání, ale je možné, že články, které by Vás zajímaly, mohou být obsaženy v některých multidisciplinárních databázích, např. Ebsco - Academic Search Complete, Wilson Omnifile FullText Select, Web of Knowledge atd. Bližší popisy jednotlivých licencovaných databází přístupných v NK ČR naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3.  

Zdarma je nyní možné vyhledávat databáze ERIC (http://www.eric.ed.gov/) , která je specializovaná právě na oblast vzdělávání. Součástí tohoto volného přístup k databázi ERIC nejsou plné texty článků, pro ověření, zda se vybraný článek, respektive periodikum, v němž byl publikován, nachází na území ČR v tištěné podobě, však můžete využít Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz) . České knihovny také mají přístup k řadě zahraničních časopisů v elektronické podobě. Záznamy e-časopisů, kterépředplácí NK ČR, naleznete v bázi NKC nebo v Elektronické knihovně časopisů EZB (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=7&lang=en).

Dokumenty, které se nenacházejí na území ČR, je možné vypůjčit na základě i ze zahraničních knihoven prostřednictvím tzv. meziknihovních služeb (http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby).

Pro vyhledávání zahraničních odborných článků Vám můžeme doporučit i Google Scholar (http://scholar.google.com). 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.11.2010 11:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu