předpisy, vedení a zřizování knihoven

Text dotazu

Potřebovala bych informaci, existuje-li nějaký zákon předpis či pokyn, kolik má být zaměstnanců v městské knihovně, respektive kolik svazků knih odpovídá 1 pracovníkovi?

Odpověď

1.V současné době neexistuje žádný právní předpis (zákon, vyhláška ..) ani norma či metodický pokyn, který by řešil/doporučoval personální náročnost činnosti knihoven.
2. Tento problém je řešen komparativní metodou a ke srovnávání jsou vybírány různé (srovnatelné) knihovny, či regionální (specializační) průměry a ukazatele za stanovený rok. Takovou záležitost zpracovává, samozřejmě na základě žádosti, Knihovnický institut Národní knihovny ČR nebo příslušná krajská knihovna.
3. Existuje Metodický pokyn MK ČR k vymezení standardu VKIS http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS.htm (ke stažení), avšak sami knihovníci prosadili, aby doporučené počty pracovníků byly ze standardu vyňaty ještě před jeho vydáním.
Závěr:
Co Vám zbývá?
- Použít některý zastaralý dokument (pochází z roku 1969 nebo 1981)
- Požádat KI NK ČR o analýzu či doporučení
- udělat si srovnání s např. celostátními výsledky (sumáři), které vydává NIPOS jako http://www.ipos-mk.cz/st_statistika.asp Statistika kultury 2004 ke stažení, tam jsou od str. 79 údaje o veřejných knihovnách ( a krajské sumáře) a podle toho si vypočítat ty průměry. Je to ale na celé knihovny, tj. včetně neknihovnického personálu a problém sumárních ukazatelů tkví v tom, že představuje knihovny všech velikostí a funkcí.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2008 16:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu