předmětové skupiny, tezaurus

Text dotazu

Není mi zcela jasný rozdíl mezi vyhledáváním podle předmětových skupin a podle výrazu tezauru.

Odpověď

Názvy obou způsobů předmětového vyhledávání jsou vskutku nejasné. Bohužel teprve po několikaletém úsilí je zde naděje, že správce systému - Ústav výpočetní techniky UK - tyto poněkud nešťastné překlady z angličtiny nazve již brzy srozumitelněji.

Do PŘEDMĚTOVÝCH SKUPIN ukládáme tzv. předmětová hesla. Jsou to řetězce slov nebo sousloví postupně vysvětlující téma dokumentu, např. "Růže - pěstování - Čína - stol. 16. - studie". Tyto řetězce (umělé věty) sice vysvětlí i složené (složité) téma, ale vstup (hledání) je možné jen podle prvního členu hesla (zde tedy musíte začít slovem Růže a pak postupně hledat dále).

VÝRAZY TEZAURU obsahují klíčová slova, tedy slova nebo slovní spojení charakterizující téma dokumentu. Pro jedno složité téma může být použito až deset různých klíčových slov. Každé slovo můžete hledat samostatně, nebo v kombinaci s jinými pomocí operátorů AND, OR, NOT ve VYHLEDÁVÁNÍ PODLE MASKY. Např. bude-li velká odezva (mnoho záznamů) na dotaz "růže", můžete zadat "růže and pěstování", nebo "růže and Čína", nebo "růže and Čína and pěstování". Na pořadí zadávaných slov vůbec nezáleží, u klíčových slov bývají i různé odkazy, které mají uživatelům pomoci v hledání. Vyhledávání podle klíčových slov je tedy mnohem pružnější. Název výrazy tezauru značí, ze tato slova jsou řízena slovníkem, kterému se odborně říká tezaurus deskriptoru. Řízení spočívá v tom, že odstraňujeme synonymii, homonymii a naznačujeme vztahy blízké významové příbuznosti k jiným slovům, nejbližší nadřazenost a podřazenost slov (předmětu).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Datum zadání dotazu

17.01.2008 14:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu