předmětové a přírůstkové číslo

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi přírůstkovým a pořadovým číslem u stavění knihovního fondu? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Pořadové číslo tak, jak je chápáno v oboru knihovnictví je údaj, které popisuje, kolikáté číslo daného periodika vyšlo v daném roce. Kromě pořadového čísla se uvádí i číslo ročníku, z kterého se dá určit, kolik let již toto periodikum vychází. Pořadové číslo se udává dle normy ČSN ISO 690(010197) do kulatých závorek. Např.   Opálka, Miroslav. Petr Bezruč - básník hněvu. Haló noviny, 2005, 15(210), s. 13. ISSN 1210-1494. číslo periodika, které vyšlo v konkrétním roce s udávaným - bibliografická citace konkrétního článku v Haló novinách

Zdroj:

Celbová, Iva. hlavičkové údaje. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002615&local_base=KTD.

Dle wikipedie viz. odkaz:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%99adov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo

Pořadovým číslem se označují i jednotlivé svazky vícesvazkového díla, např. pro potřeby h-indexu.

Zdroj: Havlová, Jaroslava. h-index. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-25]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014603&local_base=KTD.

Přírůstkové číslo - 1. Jedinečné číslo přiřazené informační a dokumentační organizací k identifikaci dokumentu nebo skupiny dokumentů na objednávce. - 2. Jedinečné číslo nebo kód přidělený dokumentu nebo skupině dokumentů v přírůstkovém seznamu za účelem trvalé identifikace.

[ČSN ISO 5127-2003]

Přírůstkový seznam:

1. Evidence všech přírůstků uspořádaná v chronologickém pořadí podle data přijetí. Pozn.: V některých případech může být pořadí abecední. - 2. Vyhledávací pomůcka archivu nebo záznamů, jejímiž hlavními selekčními údaji jsou třídy nebo řady se společným původem, často uvedené spolu s historií fondu a podrobnostmi o určitých částech fondu.

[ČSN ISO 5127-2003]

  Seznam, výčet a popis dokumentů ve fondu, obvykle v chronologickém řazení podle jejich akvizice. [výklad z neplatné normy] [ČSN ISO 5127-3A] Šnýdr, Mirko. přírůstkový seznam. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-25]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000791&local_base=KTD.

Rozdíl mezi přírůstkovým číslem a pořadovým číslem, které může být součástí signatury je ten u stavění knihovního fondu, že přírůstkové číslo se u konkrétního dokumentu nemění, je trvalé po celou dobu existence dokumentu, zatímco signatura, jejíž částí je pořadové číslo, se během času může změnit.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Datum zadání dotazu

04.02.2014 13:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu