předložky

Text dotazu

Prosím vysvětlete, proč je "na Slovensku", ale "v Německu", "v Dlouhé třídě", ale "na ulici Jugoslávských partyzánů" a podobně. Existuje pro tyto situace přesné výkladové pravidlo?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

používání předložek je pěkně popsané na stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR, konkrétně na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=640

.

Zde se můžete dočíst následující obecné informace o užívání předložek:

Předložky v(e) a na patří nejen mezi deset nejfrekventovanějších českých předložek, ale mezi deset nejfrekventovanějších českých slov vůbec. Každá má více než deset různých významů, které se zčásti překrývají (srov. zima na horách i zima v horách), a bohatou frazeologii, popsanou ve výkladových slovnících. Pojí se se dvěma pády - se 4. a 6. pádem. Dlouhodobě lze pozorovat expanzi předložky na na úkor předložky v(e) a rovněž na úkor předložky do, a to jak v různých spojeních s podstatnými jmény obecnými, tak ve spojeních se jmény zeměpisnými. Nejde o jev zcela nový, ale v současné době nápadně zesilující. Jazykovými uživateli je vnímán různě. Tam, kde jazykoví uživatelé - tradičně - byli zvyklí užívat spojení s předložkou v, resp. do jako stylově bezpříznakové a plně spisovné, právem nejsou vždy ochotni přijmout masivní přibývání spojení s předložkou na, které navíc vede k znejistění i v případech ustálených a dosud považovaných za jednoznačné. Přestože s pronikáním předložky na do spisovného vyjadřování je třeba počítat jako s výraznou vývojovou tendencí, ne všechno, s čím se dnes v úzu setkáváme, lze přijmout jako spisovné a vhodné pro stylově neutrální jazykové projevy. Navíc je třeba počítat i s rozdíly teritoriálními.

Jednoduché pravidlo, kdy užít předložky v(e)/do a kdy předložky na, dát nelze. Lze však popsat jisté tendence.

K problematice užívání předložek u států se věnuje následující část:

* Jména světadílů, států, zemí: do Bulharska vs. na Ukrajinu; v Bulharsku vs. na Ukrajině

Volba předložky je v těchto případech ustálená, daná tradicí: na Moravu, na Slovensko, na Ukrajinu, do Slezska, do Portugalska; do Evropy, do Ameriky. Převažují předložky v(e)/do.

Předložky u názvů ulic jsou vysvětlovány následovně:

* Jména ulic a městských částí: na Vinohradské, na Plzeňské, na Hlavní, na České, na Veveří, na Pekařské vs. v Kouřimské, v Písecké; na Vinohradech, na Žižkově vs. v Karlíně, v Židenicích, v Bohunicích

Velká pestrost v užívání předložek ve spojení s konkrétním názvem ulice nebo městské části je rovněž výsledkem souhry celé řady činitelů. Podobně jako v některých jiných typech zeměpisných názvů, o nichž byla řeč již výše, i zde hraje roli např. tradice, významnost ulice (jde-li o "třídu", "bulvár", "hlavní" ulici, důležitou dopravní tepnu apod., užívá se vesměs předložky na), umístění ulice v terénu, původ jména ulice, rozdíly teritoriální (zdá se, že vyšší frekvenci má předložka na na Moravě) apod.

Pozorujeme, že výrazně přibývá předložky na zejména v žurnalistické češtině. U mnoha jmen ulic považujeme spojení s předložkou v(e) stále ještě za jediné, které je stylově bezpříznakové. Obecné pravidlo však formulovat nelze - záleží na konkrétním jménu.

Snad Vám tento výklad využívání předložek osvětlí, pokud byste měl pochybnosti, či byste potřeboval jev podrobněji vysvětlit, obraťte se prosím přímo na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/

) , kde Vám odborníci jistě poskytnou odpověď. 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 13:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu