přechylování příjmení

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o správné přechýlení příjmení. Nedávno jsem se vdala a snad všichni si myslí, že jsem Růžová jako barva, ale můj manžel se jmenuje Růža, má příjmení slovenského původu, takže v češtině vlastně Růže. Mohla bych vás poprosit o češtinářskou radu, jaké by mělo být správné přechýlení nebo zda ho máme správně? Nemohu si pomoct, ale vrtá mi to v hlavě.
Mnohokrát vám děkuji a přeji krásný den!

Odpověď

Dobrý den,

s tímto dotazem by bylo lepší obrátit se na Ústav pro jazyk český AV ČR, Jazykovou poradnu, Internetovou jazykovou příručku http://www.ujc.cas.cz/.

Platí, že jestliže původ příjmení není zcela zřetelný, mohou se podoby ženských příjmení používat v souladu s rodinnou tradicí, např. tak, jak je jméno, resp. příjmení zapsáno v matrice příslušnic té rodiny. Domníváme se, že ve slovenštině ženské příjmení přechyluje podobně jako v češtině, tzn. měla byste asi používat svoje příjmení tak, jak bylo zvykem u vaší tchýně nebo žen v rodině vašeho manžela.

Internetová jazyková příručka říká:

Příjmení zakončená v písmu i výslovnosti na -a

Při přechylování domácích příjmení samohláska -a odpadá:

Svoboda – Svobodová, Vondra – Vondrová, Krejča – Krejčová.

Cizí příjmení lze přechylovat od základu s odtrženým -a i od základu plného. Předchází-li před -a samohláska (např. Moravia), častější je přechylování od zkráceného základu. Vzhledem k samohláskovému zakončení příjmení lze ženské podoby matričně zapsat i v podobě nepřechýlené :

Mustafa – Mustafová, Mustafaová i Mustafa, Loringa – Loringová, Loringaová i Loringa, Kroa – Kroová, řidč. Kroaová i Kroa.

Příjmení zakončená ve výslovnosti na [-á]

Příponu -ová připojujeme k plné podobě mužského příjmení:

Jahjá – Jahjáová i Jahjá, Isá – Isáová i Isá, Kivimaa [kivimá] – Kivimaaová i Kivimaa, Paa [pá] – Paaová i Paa.

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=702&dotaz=sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADjmen%C3%AD#nadpis2

Nejspíš by, pokud je to v rodinné tradici vašeho manžela, mohlo vaše příjmení znít i Růžaová.

Přední specialistka na jména a příjmení dr. Miloslava Knappová ve svém článku  "Skloňování osobních jmen příslušníků slovenského národa v češtině" pro periodikum Naše řeč píše (bohužel ale nepíše, jak by správně měl být ženský tvar od Růža,  příjmení vašeho manžela):

V rámci soužití příslušníků českého a slovenského národa ve federativní Československé socialistické republice dochází k běžnému užívání osobních jmen (= OJ) Slováků v češtině (a Čechů ve slovenštině), a to především v hromadných sdělovacích prostředcích a v různých oficiálních projevech. Protože při začleňování osobních jmen (rodných jmen a příjmení) příslušníků slovenského národa do češtiny vznikají zejména u některých typů OJ, zvláště příjmení, určité rozpaky, požadavky praxe si vynutily souhrnné zpracování této problematiky.

Podle obecně platných gramatických zásad se jména a příjmení příslušníků jiných národností v češtině skloňují. Konkrétně to znamená, že se OJ přiřazují podle svého rodu a vyslovované podoby k českým deklinačním vzorům. Základ jména a příjmení užívaného ve slovenštině tedy zůstává slovenský, včetně jeho pravopisné podoby, a pouze se k němu připojují české deklinační koncovky.

Skloňování většiny OJ příslušníků slovenského národa nečiní v češtině potíže. Společenská praxe však ukázala, že určité typy jmen vzhledem k svému zakončení působí v češtině jisté problémy; proto na základě potřeb praxe uvádíme přehled skloňování slovenských OJ v češtině.

Ženská příjmení zakončená na -ová, -á, -a se v češtině skloňují podle adjektivního vzoru „mladá“, tj. Čižmárová, Dobrá, Múdra, 2., 3. a 6. p. Čižmárové, Dobré, Múdré, 4. a 7. p. Čižmárovou, Múdrou.

Zdroj: Naše řeč, ročník 71 (1988), číslo 3

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2014 14:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu