"prdět" spisovně

Text dotazu

Dobrý den, omlouvám se za zjevnou kuriozitu mého
dotazu, ale při hře scrabble jsme přišli na to, že slovo prdět není
spisovné. Od té doby se neustále snažíme najít spisovný ekvivalent, ale bez
úspěchu. Můžete nám, prosím, poradit?

Odpověď

Dobrý den,

máte pravdu, že slovo prdět nepatří do spisovné češtiny, ve slovnících je označováno jako vulgární, Slovník spisovné češtiny z roku 2005 toto slovo ani neuvádí.

Mezi základními výrazy popisujícícmi tuto činnost nejčastěji najdeme slova s kořenem prd- , bzd- , pš- . Slova odvozená od základu prd- jsou považována za vulgární, slova vzniklá ze základu bzd- (bzdít, ubzdít se) jsou obvykle označována jako nářeční a jedině slova od pš- (pšoukat) jsou bez specifického významového příznaku. Proto se jich často používá tam, kde je nutno nahradit vulgární prd- , a zároveň je nevhodné (např. z důvodu kontextu nebo stylu) použít výraz obsahující bzd- nebo slova bezpříznaková (např. větry). Z lékařského prostředí pochází slovo flatulence (plynatost, nadmutí břicha, meteorizmus).

Spisovnému jazyku má pravděpodobně nejblíže expresivní označení pšoukat, používají se také opisy, např. pouštět větry, vypouštět větry, ulevovat si odchodem větru, vypouštět ze střev plyny atd. Velmi podrobný rozbor tohoto tématu najdete ve Velké knize o prdu.

* P.R.D. Velká kniha o prdu : základy flatulologie pro každého. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2009. s. 82-3, 86. ISBN 978-80-7185-999-4.

* Slovník nespisovné češtiny : argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov. Praha : Maxdorf, c2006. s. 275-276. ISBN 80-7345-086-0.

* KLÉGR, Aleš. Tezaurus jazyka českého : slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2007. s. 195. ISBN 978-80-7106-920-1.

* Akademický slovník cizích slov. I, A-K. Praha : Academia, 1995. s. 233.

* Slovník spisovného jazyka českého. sv. I ; VI. Praha : Academia, 1989. s. 194 ; 405, 690.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2011 13:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu