Pražský purkrabí

Text dotazu

Kdo všechno vykonával úřad Přažského purkrabího od
roku cca 1100 do cca 1400 ?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel, v nám dostupných zdrojích se nám nepodařilo dohledat přesnou odpověď na Váš dotaz.

Vývoj purkrabství Pražského hradu je specifický. Pražský kastelán nikdy nemohl nabýt tak samostatného postavení jako kasteláni vzdálených hradů. Do r. 1220 se kasteláni Pražského hradu rychle střídali. Teprve od tohoto roku (když už převažovala rezidenční úloha Hradu) zastávala tento úřad po 30 let (až do r. 1250) táž osoba - Mstidruh z Dobrovičevsi. Dlouhodobým nástupcem Mstidruha byl Jaroš. Titul "castellanus Pragensia" (používaný v té době ještě záměnně s titulem "burgravius" - "purkrabí") se pak koncem sedmdesátých let 13. století objevuje současně u několika osob, které zastávaly při tom i další úřady. Paralelitu titulatury lze spojit s pozdější zprávou Františka Pražského, podle níž Přemysl II. údajně jmenoval deset purkrabí Pražského hradu, kteří se ovšem v žádných dalších pramenech neobjevují (nešlo zřejmě o skutečné purkrabí, ale o označení, které použil kronikář v obecném významu dvorských hodnostářů soustředěných na Hradě).
Kronika uvádí jména: Domaslava ze Škvorce, Řehoře z Dražic, Oneše z Onšova, Mstidruha z Chlumce, Ulrika z Křivsud, Rudolfa, Rapota, Zdislava z Průhonic a jeho otce Ulrika, Ondřeje z Říčan.
Dále je známý purkrabí Karla IV. - Vilém z Landštejna, který zpravoval svůj úřad v letech 1351-1356.

Naše služba není odborná, a tak více informací by Vám jistě mohl poskytnout Historický ústav Akademie věd ČR (http://www.hiu.cas.cz; e-mail:
bucharova@hiu.cas.cz).

Zdroje:

Janák, J. - Hladíková, Z. - Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005

http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/chronica/CRONICA%20FRANCISCI%20PRAGENSIS.h
tm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.07.2008 11:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu