Pražský groš

Text dotazu

Dobrý den mám minci je asi z mědi je s 13.století je na ní dvouocasí lev a koruna je na ní napsáno GROSSI PRAGONSES chtěla bych se dozvědět o této minci více předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, vzhledem k popisu mince, který jste uvedla, se domníváme, že se bude s největší pravděpodobností jednat o pražský groš. Tato česká stříbrná mince byla zavedena mincovní reformou Ius regale montanorum Václava II. (1278/83-1305) roku 1300. Jejím předpokladem byl objev mohutných ložisek stříbra v Kutné Hoře. Minocvní reforma zrušila platby v neraženém stříbře, zrušila dosavadní měnu denárovou (i když v této době již obíhaly brakteáty) a s ní i pravidelné obnovování mince. Místo dosavadního volného obchodu a oběhu stříbra byla zavedena jeho povinná směna za raženou minci (státní monopol stříbra). Zároveň byla zavedena těžká stříbrná mince, která měla mít hmotnost 3,95 g (1/64 pražské hřivny o hmotnosti 253 g). Ve skutečnosti měly první pražské groše hmotnost 3,5-3,7 g a ryzost 932/1000-933/1000. Jejich nominální hodnota měla být dána stříbrným obsahem (asi 93,7% stříbra, zbytek tvořila hlavně měď). Zároveň měly být také raženy drobné mince (parvus), jejichž poměr ke groši byl pevně stanoven. Na mincovní reformě se podíleli tři italští finanční odborníci Rinieri, Appardo a Cino. Některé hypotézy kladou počátek grošů do Prahy, odkud získaly své jméno. Pokud tomu tak bylo, razilo se v Praze jen krátce a ražba byla záhy přenesena do Kutné Hory. Výtvarným vzorem byl pražskému groši tourský groš, který měl hmotnost 4,22 g a byl ražen od r. 1266 ve francouzském městě Tours Ludvíkem IX. (1226-70). Pražský groš má po celou dobu své ražby v podstatě stejný obraz líce i rubu. Lícní strana nese okolo české koruny ve vnitřním opise jméno panovníka - Wencezlavs secvndvs (Iohannes primvs, Karolvs primvs, Wencezslavs tercivs, Ladislavs primvs, Georgivs primvs, Wladislavs secvndvs, Lvdovicvs primvs, Ferdinandvs primvs) a ve vnějším opisu Dei gratia rex boemie (Z boží milosti král český). Rub nese obraz českého heraldického lva s opisem Grossi pragenses (groše pražské). Posledním panovníkem, který razil pražské groše, byl Ferdinand I. (1526-64). Jsou nejprve bez letopočtu, počínaje rokem 1533 s letopočtem. Poslední ročník nese letopočet 1547. Pražské groše byly raženy po dobu téměř čtvrt tisíciletí a produkce jen kutnohorské mincovny se odhaduje na půl miliardy těchto mincí. Pražské groše šířily slávu českého království i v daleké cizině, kam se tehdy jako hodnotná mince dostávaly s obchodem. Řada okolních zemí je začala napodobovat (viz míšeňský groš, uherský groš, polský groš) přesto, že jejich kvalita postupně klesala. Od 40. let 16. století pražský groš sváděl nerovný boj s novou těžkou mincí - tolarem. Ten nakonec zvítězil a ražba pražského groše zřejmě na samém konci r. 1547 definitivně skončila. 
 
Použitý zdroj:
PETRÁŇ, Zdeněk; RADOMĚRSKÝ, Pavel. Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky. Praha: Nakladatelství Libri, 2006. Str. 176-178. ISBN 80-7277-319-4.
 
Zdroje k dalšímu studiu:
 
VOREL, Petr. Od pražského groše ke koruně české: průvodce dějinami peněz v českých zemích. Praha: Havran, 2004. 577 s. ISBN 80-86515-40-0.
CATELIN, Karel. Česká drobná mince: doby předhusitské a husitské (1300-1471). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953. 291 s.
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela. Krása české mince. Praha: Orbis, 1955. 190 s.
 
Přehled internetových stránek:
* http://eldar.cz/archeoas/stripky/10.html
* http://www.nova-ves.cz/gros.html
* http://www.e-stredovek.cz/view.php?nazevclanku=mincovni-reforma-vaclava-ii&cisloclanku=2006120004
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Pražský_groš
* http://stribrnak.cz/prazsky-gros/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.04.2009 15:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu