Pražské červnové povstání 1848

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala jaký byl průběh červnového povstání v Praze roku 1848 a jaké byly hlavní osobnosti?

Odpověď

Dobrý den,

 

 

první shromáždění zástupců slovanských národů v habsburské monarchii za účasti hostů z jiných (slovanských) zemí, konané 2.-12.6.1848 v Praze mělo název Slovanský sjezd. Slovanský sjezd měl vytvořit svazek slovanských národů v rakouské monarchii, projednat možnosti přeměny Rakouska ve spolkový stát a formulovat stanovisko Slovanů rakouské monarchie k Slovanům zahraničním i k neslovanským evropským národům. F. Palacký, P. J. Šafařík aj. hájili ideje austroslavismu. Jednáni Slovanského sjezdu, při němž se projevily rozpory mezi stanoviskem Poláků a austroslavistickou koncepcí většiny účastníků sjezdu, bylo přerušeno pražským červnovým povstáním. Jediným schváleným dokumentem byl Manifest k evropským národům, odsuzující politický a národnostní útlak a žádající rovnoprávnost všech národností.

Červnové povstání 1848 v Praze, neboli bouře svatodušní, byl revoluční střet ozbrojených Pražanů a některých účastníků Slovanského sjezdu s vojskem A. Windischgrätze 12. - 17. 6. 1848. Živelná akce radikálních politických sil bez vyjasněného politického programu. Po nepříliš úspěšné snaze vídeňských vládních komisařů o smírné zprostředkování Praha po dělostřeleckém bombardování kapitulovala; padly 43 osoby. Porážka ukončila naděje na svolání českého ústavodárného sněmu, zanikl Národní výbor a účastníci povstání byli pronásledováni. Windischgrätzově vyšetřovací komisi se nepodařilo prokázat tezi o široce rozvětveném protistátním spiknutí. Povstání mělo protičeský ohlas v Německu, kde bylo vykládáno jako protiněmecká nacionální revoluce. Čeští politici byli po jeho porážce přinuceni opustit tzv. český autonomismus a orientovat se na rakouský ústavodárný sněm ve Vídni a v Kroměříži.

zdroj :

http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=16865

http://leccos.com/index.php/clanky/cervnove-povstani-1848-v-praze

 

Dále Vám zasíláme tipy na literaturu k tomuto tématu z báze NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze :

-Č.záznamu: 002197519]

České dějiny pro průvodce a pracovníky v cestovním ruchu / Vratislav Čapek, Jan Štemberk, Renata Wohlgemuthová. -- 1. vyd.. -- V Praze : Vysoká škola obchodní, 2011. -- 180 s.

- [Č.záznamu: 000601400]

České země v letech 1848-1918 / Marcela C. Efmertová. -- 1. vyd.. -- Praha : Libri, 1998. -- 463 s.

-[Č.záznamu: 001255368]

Češi v dějinách nové doby : (1848-1939) / Podiven. -- Vyd. 2., opr., V Academii 1.. -- Praha : Academia, 2003. -- 691 s.

-[Č.záznamu: 001831424]

Dějiny nové doby : 1848-2008 / Věra Olivová. -- Vyd. 3., přeprac. a dopl., V TeMi CZ 1.. -- Velké Bílovice : TeMi CZ, 2008. -- 236 s.

- [Č.záznamu: 002092922]

Dějiny zemí Koruny české v datech / František Čapka. -- 4., opr. a dopl. vyd.. -- Praha : Libri, 2010. -- 1054 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.06.2013 13:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu