Pravopis slova ližina

Text dotazu

Mohli byste mi, prosím, vysvětlit jaké y/i se píše ve slově lyžina a proč? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

ve slově "ližina" se píše měkké i. Slovo bylo pravděpodobně odvozeno od slovesa "ležeti". Kovové či dřevěné ližiny se používají pro posouvání těžkých břemen. Ližiny jsou také součásti nosné konstrukce lešení.


Použitá literatura:
* Stručný etymologický slovník jazyka českého : se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / Josef Holub, Stanislav Lyer. -- 1. vyd.. -- Praha
: Státní pedagogické nakladatelství, 1967.
* Slovník spisovného jazyka českého / za vedení B. Havránka ... [et al.] zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. -- 2., nezměn. vyd.. -- Praha : Academia, 1989. -- 8 sv.
* Internetová jazyková příručka:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=li%C5%BEina

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 08:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu