Právo 1945-1989

Text dotazu

Existují nějaké publikace o porušování lidských práv z let 1948-1989, popřípadě trhliny v právním řádu z těchto let?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

literaturu k tématu lidská práva lze vyhledat jednoduše po zadání slovního spojení "lidská práva" do katalogu Národní knihovny ČR http://aleph.nkp.cz/F/ND1RBACM5AGL1GTJ32MFKYHDRBCY57VGSBGVN2LN1XLCNNI9LM-51722?func=file&file_name=find-b. Objeví se vám asi 2 a půl tisíce záznamů, z nichž je třeba odfiltrovat ty záznamy, které nespadají do Vámi hledaného časového rozmezí. Zjistíte, že NK ČR má k dispozici stovky knih k tématu, převážně však cizojazyčné. Česky psané knihy také najdete, avšak je nutno kriticky zhodnotit obsah a rozpoznat knihy propagandistického ražení. Totalitní stát prezentuje nějaký obraz skutečnosti, který je změněn tak, aby vyhovoval principům totalitní doktríny. Můžete si všimnout, že poměrně dost dokumentů je k dispozici v 60. letech, kdy nastala doba uvolnění režimu, zatímco z 50. let nenajdete téměř nic (podobně tak i v 70. letech). Důležité je také uvědomit si, že totalitní stát už principiálně porušuje lidská práva (tak, jak byla deklarována ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948, k jejímuž dodržování se upsalo i Československo) - např. je omezována svoboda slova, svoboda shromažďování či právo na vzdělání.  Níže přikládáme seznam některých vybraných publikací právě z katalogu NK k tématu.

 

Lze doporučit k prostudování knihu, která je dostupná online: BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel a ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 1005 s. ISBN 978-80-210-4844-7.

Vyhledávání pojmu "lidská práva" můžete začít podle rejstříku - zde odkaz BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel a ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 1005 s. ISBN 978-80-210-4844-7.

 

Doporučit Vám můžeme také publikace související s Chartou 77, která přímo na porušování lidských práv v Československu upozorňovala. Mnoho informací najdete přímo na internetu, kde jsou k dispozici různé dokumenty, články či diplomové práce.

 

KOHNOVÁ, Jana, ed. Člověk a lidská práva: dokumenty OSN k lidským právům. 1. vyd. Praha: Horizont, 1969. 102 s.

Dokumenty o lidských právech. Překlad Jiří Šváb a Ladislav Jahoda. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 148 s.

TIGRID, Pavel, ed. Vývoj Charty: záznam z konference ve Franken [duben 1979, Opus bonum München]. 1. vyd. Köln: Index, 1981. 179 s. Doba; č. 9.

KUBA, Jaroslav. Občanská a lidská práva a svobody jako otázka soudobého ideologického boje. Praha: [s.n.], 1985. 22 s.

KUBES, Milan, ed. a ŠUSTROVÁ, Ivana, ed. Charta 77 k situaci církví a věřících v ČSSR: výbor z materiálů Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných z let 1977-1987. 1. vyd. Mnichov: Opus bonum, 1987. 355 s.

ZDOBINSKÝ, Stanislav, ed. Czechoslovakia and human rights: legal guarantee of the international covenants on human rights in Czechoslovakia. Prague: Orbis, 1988. 109 s.

Toward Civil Society: Independent Initiatives in Czechoslovakia. Vienna: International Helsinki Federation for Human Rights, 1989. 71 s.

FLEGL, Vladimír, ed. a MIŠOŇ, Petr, ed. Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách. V tomto uspořádání 1. vyd. Praha: Melantrich, 1989. 93 s.

 

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.08.2017 17:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu