Právní otázky přímého marketingu

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o doporučení literatury pro mou bakalářskou práci s tématem Právní otázky přímého marketingu. Dílčími částmi budou jednotlivé části direct marketingu, jako telemarketing, e-mailing či rozesílání reklamních SMS, ale hlavně jaká je pro to právní úprava, a to jak v ČR, tak i v dalších evropských zemích. Za jakýkoliv tip budu velice ráda.

Odpověď

Dobrý den,

literaturu potřebnou k napsání Vaší bakalářské práce můžete dohledat v následujících katalozích:

* Souborný katalog ČR (báze SKC) - http://aleph.nkp.cz/F

* katalog Národní knihovny ČR (báze NKC) - http://aleph.nkp.cz/F

* Jednotná informační brána (JIB) - http://www.jib.cz/

* článková báze Články v českých novinách, časopisech a sbornících (báze ANL) - http://aleph.nkp.cz/F

* katalogy a další databáze vysoké školy, kterou studujete

 

Pro vyhledání literatury (ať již knih nebo článků) lze využít klíčová slova typu marketing, přímý marketing, legislativa, právo, právní úpravy apod. Při vyhledávání doporučujeme využívat zástupný znak *, který umožní pravostranné rozšíření slov a rozšíří tak výsledky hledání. Tedy např. při zadání marketing* budou vyhledána slova marketing, marketingová, marketingový, marketingu atd.

 

Nyní Vám uvádíme některé z vyhledaných záznamů. Přímo k tématu právních otázek v oblasti marketingu jsme nalezli následující publikaci (využit Souborný katalog ČR):

* ŠEBEK, Marcel. Právo a marketing. V Praze: Univerzita Karlova, 2010. 274 s. Práce posluchačů Právnické fakulty UK; č. 317.

 

Dále existuje velké množství knih zabývajících se marketingem, resp. konkrétně přímým marketingem. Doporučovali bychom projít i tyto tituly, s největší pravděpodobností v nich najdete také zmínky o právní úpravě. Služba Ptejte se knihovny dokumenty neprochází, proto Vám u těchto záznamů nemůžeme poskytnout přesnější informace (využit Souborný katalog ČR):

* SWEEZEY, Mathew. Marketing automation for dummies [online]. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2014. For dummies [cit. 2015-01-05]. ISBN 978-1-118-77230-0. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10856804.

* KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of marketing. 14th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2012. xxiv, 613, [97] s. ISBN 978-0-13-216712-3.

* ELLIS, Nick. Business to business marketing: relationships, networks and strategies. Oxford: Oxford University Press, 2011. xxvii, 351 s. ISBN 978-0-19-955168-2.

* PILÍK, Michal. Nový marketing jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod = New marketing as an opportunity of increasing marketing influence on enterprise competitiveness: teze disertační práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 46 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-031-8.

* STONE, Bob a JACOBS, Ron. Successful direct marketing methods: interactive, database, and customer-based marketing for digital age. 8th ed. New York: McGraw-Hill Professional, C2008. xxviii, 663 s. ISBN 978-0-07-145829-0.

* VERWEYEN, Alexander. Jak získávat nové zákazníky: direct mailing, e-maily, telefonování, osobní jednání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 152 s. Manažer. Prodej. ISBN 978-80-247-1970-2.

* MEISNER, Chet. The complete guide to direct marketing: creating breakthrough programs that really work. Chicago: Kaplan Publishing, C2006. xii, 266 s. ISBN 1-4195-2693-6.

* KIRBY, Justin, ed. a MARSDEN, Paul, ed. Connected marketing: the viral, buzz and word of mouth revolution. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006. xxxv, 282 s. ISBN 0-7506-6634-X.

* HESKOVÁ, Marie a kol. Marketingová komunikace a přímý marketing. Vyd. 1. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2005. [6], 174 s. ISBN 80-245-0995-4.

 

Zajímavým zdrojem by mohly být také články v českých periodikách (využita báze ANL):

* FILÍPEK, Milan. Nedostatky transpozice komunitární úpravy nevyžádané komunikace za účelem přímého marketingu. Jurisprudence, 2006, 6(5), s. 18-23. ISSN 1802-3843.

* POMAHAČ, Richard. Soudní dvůr EU: přímý marketing a nezávislost účetních expertů. Obchodněprávní revue, 2011, 3(10), s. 310-312. ISSN 1803-6554. Dostupné také z: http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:4d5eba1d-ae6a-4b4e-a137-56728c929052.

* VANÍČEK, Zdeněk. Nevyžádaná obchodní sdělení jako právní problém. Právní zpravodaj, 2004, 5(8), s. 11-13. ISSN 1212-8694.

* MALÁ, Kateřina. Přímý marketing pod drobnohledem práva nekalé soutěže. Průmyslové vlastnictví, 2004, 14(1-2), s. 11-22. ISSN 0862-8726.

* WICKLITZ, Hans. Multi level marketing a pyramidové systémy - Návrh postupu v EU. Evropské a mezinárodní právo, 2002, 11(7-8), s. 90-100. ISSN 1210-3977.

* HOLUB, Ondřej. Obchodní zákoník - právní nástroj nebo nástroj marketingu?. Ad notam, 2002, 7(5-6), s. 116-120. ISSN 1211-0558.

* KROFT, Michal. Zákony platí i pro telemarketing: kontaktní zákaznická centra. Ekonom, 2001, 45(8), s. 46-47. ISSN 1210-0714.

 

Knih i článků samozřejmě existuje více, pro jejich dohledání Vám doporučujeme využít výše uvedené odkazy na online katalogy.

 

Dále Vám doporučujeme projít práce dřívějších studentů, zde se můžete inspirovat použitou literaturou nebo přímo celou prací. Uvádíme vám 2 práce z Masarykovy univerzity v Brně:

* JÍRŮ, Tomáš. Právní úprava direct marketingu v ČR a etická pravidla a samoregulace [rukopis]. Brno, 2002. 75 listů.

pozn.: Diplomová práce--Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2002.

* http://is.muni.cz/th/136753/esf_m/Diplomova_prace.pdf - diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, obsahuje kapitoly o právních předpisech direct marketingu

 

Dále by mohlo být zajímavé využít licencované online databáze, ve kterých můžete najít články z odborných zahraničních periodik. Tato periodika velmi často patří k vědecky uznávaným titulům a články v nich reagují na aktuální témata. Pro upřesnění naleznete na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju přehled licencovaných zdrojů dostupných pro uživatele Národní knihovny. Zkuste se zeptat ve vaší vysokoškolské knihovně na dostupnost těchto zahraničních licencovaných zdrojů. Marketing bude jistě jedním z hojně zastoupených témat.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.01.2015 09:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu