Právní aspekty založení nakladatelství

Text dotazu

Dobrý den
Chci založit nakladatelství. Přečetl jsem Pistoriuse, článek na https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/nakladatelstvi. To je ale spíše k vedení nakladatelství, už předpokládá jeho založení. Článek http://www.sckn.cz/ckt/legislativa.php?lang=cz na stránkách není k nalezení.
Prakticky jde to takto?
- založí se s.r.o. (to chci) s oborem
14) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
obor ohledne nakladatelství v seznamu "SEZNAM OBORŮ ČINNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH DO ŽIVNOSTI VOLNÉ „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA“. Díval jsem se na nakladatelství s.r.o. v obch.rejstříku a tam mají jen
"Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona". Takže to by mělo stačit.
- Pak je asi nutné se zaregistrovat u Národní agentury ISBN, kvůli přidělování kódů knih.
Je to všechno?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud nechcete provozovat nakladatelství jako živnostník, ale chcete si založit s.r.o., je tato cesta poněkud složitější než pouhé zaregistrování na živnostenském úřadě. K založení s.r.o. najdete na internetu řadu návodů i řadu firem, které se zakládáním s.r.o. zabývají. Založení s.r.o. bude pravděpodobně ten nejsložitější krok v procesu.

Např..

* https://www.euro.cz/byznys/zalozeni-sro-cena-postup-podminky-1417153

* https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/zalozeni-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-jak-postupovat

 

Pro živnostníky v tomto oboru byla v roce 2009 vydána příručka, kterou naleznete pod odkazem níže. Může však být obsahově trochu zastaralá.

* http://www.socr.cz/file/1403/03_op_polygraf_vydavatelstvi_nakladatelstvi_knih_2010.pdf

 

Poté, co budete mít založenou společnost, pak si necháte zapsat předmět podnikání.

 

Až budete mít nakladatelství v provozu, je třeba neopomenout povinnost odevzdávání povinných výtisků a nabídkovou povinnost. Účast v systému ISBN je pro vydavatele nepovinná, tedy ISBN publikace mít přidělené nemusí.

 

Odevzdávání povinných výtisků je ošetřeno zákonem č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, v platném znění (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37/zneni-20170701).

 

Podle §1 odstavce 1 jsou pro účely tohoto zákona neperiodické publikace rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.

Odstavec 3 tamtéž vyjmenovává neperiodické publikace, na které se zákon nevztahuje:

a) rozmnoženiny audiovizuálních děl,

b) rozmnoženiny, které slouží provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb, nebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků,

c) bankovky, poštovní známky, mince, platební známky, kolkové známky, poštovní ceniny, losy a cenné papíry,

d) plastické a nástěnné mapy, globy a základní a tematická státní mapová díla v analogové a digitální formě,

e) trojrozměrné rozmnoženiny výtvarných děl,

f) rozmnoženiny programů počítačů,

g) propagační materiály politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, organizací s mezinárodním prvkem, nadací, církví a náboženských společností,

h) rozmnoženiny vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku na území České republiky.

 

Podle § 3 je vydavatel povinen bezplatně odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání "povinné výtisky" a to:

a) dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky,

b) jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,

c) jeden povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci,

d) jeden regionální povinný výtisk Městské knihovně v Praze a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele.

 

Vydavatel je též povinen dle §4 tohoto zákona od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to do 30 dnů ode dne jejich vydání.

 

 

Podle § 2 Vyhlášky Ministerstva kultury č. 156/2003 Sb. Vydavatel písemně nabídne ke koupi jeden výtisk jím vydané neperiodické publikace Knihovně Akademie věd České republiky, Parlamentní knihovně prostřednictvím Kanceláře Poslanecké sněmovny, Státní technické knihovně, Knihovně Národního muzea prostřednictvím Národního muzea, Knihovně Památníku písemnictví prostřednictvím Památníku národního písemnictví, Středočeské vědecké knihovně v Kladně, Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Krajské vědecké knihovně v Liberci, Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, Krajské knihovně v Pardubicích, Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci, ve Zlíně, Krajské knihovně Karlovy Vary, Krajské knihovně Vysočiny a Městské knihovně v Praze.

 

Za neodevzdání povinných výtisků nebo nesplnění nabídkové povinnosti lze podle § 5 zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích uložit pokutu.

 

 

Účast vydavatelů v systému ISBN je v ČR dobrovolná. Čísla ISBN se ve většině případů přidělují vydavatelům, kteří se vydavatelskou činností soustavněji zabývají.

Čísla ISBN v České republice přiděluje Národní agentura ISBN, která sídlí v Národní knihovně ČR (https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/na_isbn.pdf).

Více informací o přidělování čísel ISBN naleznete zde: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn.

Event. v příručce uživatele systému ISBN (https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/prirucka-isbi-13.pdf).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2019 10:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu