právní archeologie

Text dotazu

Dobrý den, dostala jsem za úkol zpracovat téma právní archeologie a najít něco takového v místě svého bydliště.Bohužel ale vůbec netuším, co si pod tímto pojmem mám představit.Můžete mi prosím napsat co to je právní archeologie?Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den, příspěvek Karla Schella na konferenci Katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 23.9.2005 přibližuje právní archeologii jako vědní obor, jehož předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky. Mezi hmotné prameny právní archeologie patří:
" 1. Ústavně a administrativně-právní prameny. Sem patří symboly vládní a výkonné moci, jako jsou korunovační klenoty, úřední hole, meče, korouhve a praporce, rychtářská "práva", ferule různých cechů, obecní "obsílky", služební uniformy, sídla vládních činitelů, budovy sněmů a místa sněmovních shromáždění, mýta, celnice, solnice, staré pošty, mincovny atd.
  2. Majetkoprávní prameny. Sem patří vše, co označuje hranice nemovitostí, mezníky, vzory měr a vah, rabuše nebo-li vrubovky a některé jiné předměty týkající se bezprostředně majetkového práva. Dále figurky železných krav, věchty, víchy a víšky.
  3. Trestněprávní prameny. Do této skupiny je třeba řadit mučící a popravčí nástroje i místa, pranýře, místa, kde stály šibenice, katovny, budovy věznic atd.
  4. Soudněprocesní ( netrestní) prameny. Sem konečně řadíme vše, co patří k soudnímu řízení, soudní budovy a místnosti, oděvy soudců atd." (s.62)

Zdroj: SCHELLE, Karel. K historii právní archeologie. In Symbol a symbolika v právu : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za organizačního přispění Akademie heraldických nauk České republiky, o.s. dne 23.9.2005. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-13-9, s. 60-62.

Více se o historii vědního oboru právní archeologie dočtete ve výše zmíněném příspěvku.
V příspěvku je často zmiňován článek Karolíny Adamové: ADAMOVÁ, K. Za systematické rozvíjení československé právní archeologie. Právněhistorické studie 16, Praha: ČSAV, 1971, s.255 - 268.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2007 16:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu