práva druhé generace

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se, prosím zeptat, jestli neznáte odpověď na tuto otázku:
Mezi práva druhé generace nepatří (podle konstitucionalistické koncepce jusnaturální)?

Odpověď

Dobrý den,

jednoznačnou odpověď na Vaši otázku jsme bohužel nenašli. Nejsme právníci ani takto specializovaná knihovna, proto Vám nejsme schopni poskytnout přesnou odpověď. Navíc dotaz se zdá být součástí testu, apod.,  a to podle pravidel služby Ptejte se knihovny není její náplní (viz http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu/#pravidla).

Velmi rádi Vám však pomůžeme s určením práv druhé generace a doporučíme vhodnou literaturu a odkazy k tomuto tématu.

V teorii generací lidských práv se lze setkat s tříděním na tři, někdy na čtyři generace. Toto dělení je ovlivněno výběrem odpovídajícího kritéria. V případě přístupu z historických hledisek úpravy těchto práv v mezinárodních a vnitrostátních instrumentech lidských práv je opodstatněné třídění na tři generace:

I. generace - obsahují osobní, občanská a politická práva, která byla deklarovaná v období buržoazních revolucí (17. - 19. století) II. generace - hospodářská, sociální a kulturní práva, jejichž základy byly položeny v období nového liberalismu pod vlivem silného dělnického hnutí (období konce 19. a začátku 20. století) III. generace - práva nová, resp. nově se utvářející neboli tzv. "moderní práva". Jedná se o oprávnění, která jsou někdy označovaná jako "práva solidarity" (solidarity rights), s jejichž pozvolným vyhraněním se lze setkat od 70. let 20. století. Obsah těchto práv v současnosti není přesně vymezený a nachází se v procesu stanovování.

Při dělení na 4 generace jsou práva rozdělena následovně:

I. generace - práva směrující k ochraně lidského života a důstojnosti, a také procesní záruky ochrany lidských práv II. generace - politická práva a svobody III. generace - hospodářská (ekonomická), sociální a kulturní práva IV. generace - práva nově se utvářející, jejichž povaha je smíšená.

Více informací o právech generací si můžete přečíst v následujících odkazech:

* http://humanrights.wikia.com/wiki/Second_Generation_of_Human_Rights

* http://dspace.unijos.edu.ng/bitstream/10485/221/1/ewq.pdf

* http://en.wikipedia.org/wiki/Three_generations_of_human_rights

* http://www.britannica.com/EBchecked/topic/275840/human-rights/219326/The-content-of-human-rights-Three-generations-of-rights

* http://mail.vskv.cz/download/KPR/archiv/2011/KPR%202011-1.pdf - krátký odstavec v první příspěvku "Stát, demokratické metody vládnutí v právních státech západu a globální problémy bezpečnosti".

Tato generační práva se také promítla do Listiny základních práv Evropské unie, která je dostupná na adrese http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm.

Více se o právech generací v souvislosti s EU můžete dočíst např. v publikaci:

* Šišková, Naděžda. Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7201-710-2.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200808/contents/nkc20081811179_1.pdf

 

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2013 12:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu