Byla prasata ve starém Egyptě tabu?

Text dotazu

Co je pravdy na tom, že ve starém Egyptě platil zákaz požívání vepřového masa, pasáci vepřů byli vyloučeni z náboženského života a nemohli vstoupit do žádného chrámu?

Odpověď

Dobrý den,

Dle množství nalezených vepřových kostí v rámci archeologických vykopávek a dalších ukazatelů se vepřové maso ve starověkém Egyptě běžně konzumovalo. Určitá tabuizace tohoto zvířete a masa zde ovšem pravděpodobně byla. Vepři byli spojováni se Sethem, temným božstvem starověkého Egypta. Vepřové maso pravděpodobně nekonzumovali kněží (popřípadě obyvatelé z vyšších vrstev egyptské společnosti),  a to vůbec či alespoň po určité dny v roce (svátky, obřadní dny apod.). Tato tabuizace vepřového masa se mohla vyvinout z obecného vnímání prasat jako zvířat, která svým vzhledem a chováním příliš neevokují čistotu.  Egypťané mohli být přesvědčeni, že konzumací jejich masa by mohli přejímat i jejich vlastnosti a návyky. Další možný důvod tabuizace mohl být zcela praktický. Vepřové maso se totiž  kazí nejrychleji ze všech mas (kromě kuřecího - které ovšem starověcí Egypťané nejspíše neznali). Bylo třeba ho tedy sníst či zpracovat velmi rychle. Ve vepřovém mase se taktéž objevuje parazit Trichinella. Jako další možnou příčinu tabuizace lze však parazita prakticky vyloučit, neboť vzhledem k jeho velikosti  o něm starověcí Egypťané s největší pravděpodobností neměli povědomí.

 

Chov a  běžná konzumace vepřového masa je spojena především s Předdynastickým obdobím. Vepři se chovali zvláště v Dolním Egyptě. Po spojení obou částí Egypta se chov rozšířil i do Horního Egypta.  V Raně dynastickém období se můžeme setkat s kostmi prasat v hrobech chudších osob,  v hrobech  vyšších vrstev se již setkáváme pouze s kostmi hovězími. Textové a zooarcheologické nálezy poukazují na to, že chov prasat byl běžný i během Staré a Střední říše.  Vepři ovšem v těchto érách nejsou znázorňováni ve výmalbě pohřebních komor privilegovaných skupin a nejsou uvedeni na jídelníčcích, jež se dochovaly. V privilegovaných vrstvách je tedy určité tabu na požívání vepřového masa v daném období zřejmé. Pravděpodobně toto tabu ovšem nebylo absolutní a týkalo se jen některých skupin (např. kněžích) a některých dnů v roce.

V Nové říši  množství informací o chovu vepřů výrazně vzrostlo. Nápisy z tohoto období uvádějí, že chrámy a zámožní cizinci chovali na svých venkovských farmách velké počty těchto zvířat. I nápisy a výzdoba v hrobkách z období 18. dynastie znázorňují vepře zcela běžně vedle ostatních chovaných zvířat.  Chov prasat byl zde v období Řecko-římské doby relativně důležitou ekonomickou aktivitou.

 

 K všeobecnému zapovězení vepřového masa na tomto území došlo až s rozšířením islámské víry.

Použité zdroje

* STROUHAL, Eugen. Life of the ancient Egyptians. Liverpool: Liverpool University Press, 1997. 279 s. ISBN 0-85323-991-6.

* REDFORD, Donald B., ed. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt. Oxford: Oxford University Press, 2001. 3 sv., (xii, 586, 624, 620 s.). ISBN 0-19-510234-7.

* IKRAM, S. (1995). Choice cuts: meat production in ancient Egypt. Leuven, Peeters. (https://books.google.cz/boo[…]0pork%20unclean&f=false)

* DAVID, A. R. (1986). Science in Egyptology. Manchester, UK, Manchester University Press. (https://books.google.cz/boo[…]%20egypt%20pork&f=false )

* SPRY-MARQUÉS, P. (2017). Pig/pork: archaeology, zoology and edibility. London, Bloomsbury Sigma. (https://books.google.cz/boo[…]%20egypt%20pork&f=false)

* BOOTH, C. (2017). Lost Voices of the Nile : Everyday Life in Ancient Egypt. Amberley Publishing. (https://books.google.cz/boo[…]page&q=pork&f=false)

* BRIER, B., & HOBBS, A. H. (2008). Daily life of the ancient Egyptians. Westport, Conn, Greenwood Press. (https://books.google.cz/boo[…]0pork%20unclean&f=false)

* CLUTTON-BROCK, J. (1999). A natural history of domesticated mammals. Cambridge [u.a], Cambridge Univ. Press. (https://books.google.cz/boo[…]0pork%20unclean&f=false)

 KIPLE, K. F. (2001). The Cambridge world history of food 2. 2. Cambridge, Cambridge Univ. Press. (https://books.google.cz/boo[…]0pork%20unclean&f=false)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2017 21:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu