Praha-Veleslavín

Text dotazu

Dobrý den,rád bych se zeptal na všeobecnou historii Veleslavína- Praze. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, základní informace o historii Veleslavnína většinou naleznete v publikacích věnovaných dějinám Prahy, bohužel se nám nepodařilo nalézt knihu, která by se věnovala pouze této městské části:

* Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl XXVI, U-Vusín. Praha : J.Otto, 1907. s. 509. Online dostupné na http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/350104-veleslavin
* Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl 5, Svazek 1. Praha : Novina, 1938. s. 24-25. Online dostupné na http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/428648-praha-praha-xix-veleslavin
* HOLEC, František a další. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl IV, Připojené obce a zaniklé osady. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1996. s. 187-189. ISBN 80-7106-165-4.
* Kniha o Praze 6. 3. vyd. Praha : MILPO, 2004. s. 20-21, 35. ISBN 80-86098-35-4.
* BEDRNÍČEK, Pavel. Obce vůkolní : před branami měst pražských. Praha : Volvox Globator, 2006. s. 237-239. ISBN 80-7207-593-4.
* Dějiny Prahy. Praha : Nakladatelství politické literatury, 1964. s. 773.
* ZELINKA, T.Č. Pražská předměstí : život za pražskou hradební zdí. Praha :
Orbis, 1955. s. 116-117.
* PAŽOUT, Julius. K dějinám statků dříve purkrabských, nyní zemských. Zprávy Zemského archivu království českého. 1906, roč. 1, s. 131-152.

Veleslavínské usedlosti
* LAŠŤOVKOVÁ, Barbora ; KOŤÁTKO, Jiří. Pražské usedlosti. Praha : Nakladatelství Libri, 2001. s.313-314. ISBN 80-7277-057-8.

Veleslavínský zámek
* Hradky, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [VII], Praha a okolí. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1988. s. 93-94.
* VLČEK, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha : Nakladatelství Libri, 1994. s. 249. ISBN 80-901579-2-0.

Dalším zdrojem informací by pro Vás mohla být Městská knihovna, která buduje sbírku pragensií (http://www.mlp.cz/infomarpra.php), obrátit se můžete i na Muzeum hlavního města Prahy (http://www.muzeumprahy.cz/texty/struktura.php).

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2008 18:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu