Praha Paříži

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se víc dozvědět o díle Praha Paříži, vydané nakladatelstvím Bedřich Kočí v Praze okolo roku 1900.
Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den, 

kniha, kterou hledáte je volně dostupná ve zdigitalizované podobě v systému Kramerius:

Zmínky o knize, která vás zajímá, jsme našli např. - viz tiskový přepis níže:

Přátelům umění doporučujeme následující umělecké novinky: Praha Paříži...Reprodukce daru královské Prahy městu Paříži, jež odevzdala deputace zastupitelstva obce pražské dne 15. července municipální radě města Paříže. Dílo toto přináší na 20 listech věrnou, světlotiskem provedenou reprodukci všech vzácných akvarelových originálů, jakož i tři pohledy na umělecké pouzdro, v němž originál uložen. Dílo stojí 25 K

Zdroj: Národní listy. Praha: Julius Grégr, 28.9.1900, 40(268). s. 7. ISSN 1214-1240. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dc2bb590-b262-11e6-bf7b-005056825209

Nakladatel Staré Prahy vyjel si do Paříže, aby se tu poohlédl ve příčině francouzského vydání svého díla, neboť • Stará Praha* jest věc, s kterou se už můžeme před cizinou pochlubit... Při té příležitosti získal pan Kočí 120 výtisků nádherné publikace Muchovy »Pater< (Otčenáš) jež v prosinci vydána byla v Paříži toliko v 510 výtiscích,... Také dílo >Praha Paříži, obsahující reprodukce obrazů českých umělců, podaných zastupitelstvem obce pražské městu Paříži, vyjde v nejbližších dnech. Jsou to reprodukce tónovým tiskem, vystihující přesně charakter originálu, pěkná to ukázka domácí reprodukční techniky; také skvostná skřínka, v niž byly obrazy uloženy, bude vyobrazena na dvou listech. Vůbec můžeme býti hrdi na uměleckou dokonalost reprodukci našich českých závodů, jež se nikterak nespokojuji s úspěchy dosud dosaženými a stále rozšiřuji obor své práce i na způsoby, jež dosud u nás nebyly pěstovány a myslím, že v nejbližší době se dočkáme ještě příjemných překvapení. Tolik práce za jediný rok, jaká to odvaha, očekávati úspěch v našich malých poměrech. Ale zkušenost ukazuje, že úspěch je možný při díle vskutku dokonalém a při náležité obezřelosti. A je také třeba, aby si naše obecenstvo zvykalo, všímat si náležitě produkce domácí — pak nedá se omráčiti díly cizími, zpravidla dražšími a mnohdy ani ne tak dokonalými, jako díla domácí. Netřeba tu dovolávat se nějaké obětavosti, stačí jen, všímat si bedlivěji než dosud produkce domácí a pak ať každý voli dle svého vkusu. Doposud mnohé dobré věci se nesetkaly se zaslouženým úspěchem jen proto, že o nich nebylo obecenstvo dostatečně zpraveno.

Zdroj: Národní listy. Praha: Julius Grégr, 12.8.1900, 40(221). s. 10. ISSN 1214-1240. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7a20a770-b235-11e6-bf7b-005056825209

Není divu, že z ústavu, vedeného lidmi tak zkušenými, vyšla hned na počátku díla, přesahující svou reprodukční kvalitou i vkusnou úpravou takřka vše, co po této stránce u nás dosud vyšlo. Jediným vážným konkurentem závodu byl nakladatel Bedřich Kočí, který se už koncem devadesátých let odvážil publikací, pokládaných ostatními nakladateli za předem ztracené. Vzpomeňme jen obsáhlého souboru akvarelů Václava Jansy, vydaných r. 1902 pod názvem „Stará Praha" s textem Jana Heraina a s barevnými reprodukcemi firmy Husník & Häusler a firmy Vilímovy. U Kočího vyšel v této době (1910) i český překlad „Ilsey, princezny tripolské“ s ilustracemi Muchovými, u něj vyšly Holárkovy „Reflexe z katechismu", Jeneweinův „Mor", dále alba reprodukcí pod názvem „Ruští umělci", „Praha Paříži", „Jóža Uprka" a j. Tato činnost se rozšířila i na vydávání ilustrované beletrie, velkých fotomechanických reprodukcí a pod.

Zdroj: SCHEYBAL, Josef V.. Adolf Kašpar: život a dílo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. s. 44. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1962b370-7a87-11e4-93df-005056825209

49 PRAHA - PAŘÍŽI Praha, В. Kočí (1900) - obálka (repr. Mucha-Henderson 1973, str. 131

Zdroj: MUCHA, Alfons, LACLOTTE, Michel a Jízdárna. Alfons Mucha: 1860-1939 : Jízdárna Pražského hradu, září-listopad 1980. Praha: Národní galerie, 1980. s. 134. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:cd958130-5169-11e3-ae93-001018b5eb5c

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.08.2022 08:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu