Pragmatika lidské komunikace

Text dotazu

Dobrý den narazil jsem na termín pragmatika lidské komunikace a zajímalo by mne, co tento termín znamená. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
 
pragmatika nebo také pragmatická lingvistika (z řeckého pragma, skutek) je moderní vědecká disciplína na pomezí lingvistiky a filosofie, která se zabývá řečovými akty (promluvami, výpověďmi) jako účelnou praxí řeči: člověk, který mluví, nejen něco říká, ale obvykle tím sleduje i nějaký záměr. Na rozdíl od sémantiky se pragmatika nespokojuje s ideálním (slovníkovým) významem slov, nýbrž všímá si záměru i strategie mluvčího, situace a kontextu výpovědí. Vedle významu výpovědi se zajímá i o její – často mimo-řečové – účinky a důsledky.
 
Řečový akt nebo také mluvní akt je minimální pragmatická neboli ilokuční jednotka, na niž můžeme rozložit řečové jednání. Pozvání na večeři je příklad řečového aktu. Tento akt lze vykonat vyslovením různě strukturovaných úplných či neúplných vět. Pro analýzu rozhovoru je důležitější než přesné znění výpovědi její smysl jako krok či tah v taktice mezilidské komunikace. Na pozvání může partner rozhovoru reagovat přijmutím nebo odmítnutím. Pozvání a následné přijetí považujeme za dialogický pár řečových aktů, které jsou vzájemně kompatibilní
 
zdroj :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pragmatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dov%C3%BD_akt

Doporučená literatura z báze NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze
[Č.záznamu: 002168263]
Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelasová, Don D. Jackson ; [z anglického originálu ... a z německého originálu ... přeložili Barbora Janečková a Zbyněk Vybíral]. -- 2., rev. vyd., 1. v Newton Books. -- Brno : Newton Books, 2011. -- 283 s. Obsah je dostupný na http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112168263_1.pdf. Záznam v katalogu NK najdete na http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002168263&local_base=NKC.

Zajímavá by pro Vás mohla být i diplomová práce (http://is.muni.cz/th/128274/ff_m/DIPLOMOVA_PRACE_-_CELEK.pdf), která s tímto pojmem také pracuje a cituje starší vydání výše zmíněné publikace.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2013 09:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu