pracovní vztah

Text dotazu

Dobrý den. Prosila bych o objasnění vět. spojení "
obchodně právní vztah" uvedený v dotazníku žádosti o zaměstnání.

Odpověď

Dobrý den,

kolegyně z Městské knihovny Ústí nad Orlicí nám předala Váš dotaz ohledně vysvětlení spojení "obchodněprávní vztah". Přestože jsme také prošli řadu slovníků a právních příruček, jediné vysvětlení termínu jsme nalezli pouze v Lexikonu pracovního práva:

"Obchodněprávními vztahy lze rozumět právem upravené společenské vztahy při provádění obchodní činnosti a činnosti s ní souvisejících. Specifičnost obchodního práva je zřejmá. Obchodní právo upravuje pojem obchodu a vztahy, v nichž vystupují především subjekty zvláštní povahy - podnikatelé (obchodní firmy), ale i typy obchodních smluv používaných v obchodní činnosti, např. kupní smlouvu, smlouvu o prodeji podniku, smlouvu o koupi najaté věci, smlouvu o úvěru, smlouvu o dílo, smlouvu mandátní.

Hlavním pramenem obchodního práva v České republice je obchodní zákoník. Ten upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. Dále stanoví, že tyto právní vztahy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník.

Právní vztahy společníků při obchodním podnikání se vždy řídí obchodněprávními předpisy. Tím však není vyloučeno, že na konkrétní druh práce nemůže být se společníkem uzavřena pracovní smlouva."

Použitý zdroj:

* KOTTNAUER, Antonín; ŠTALMACH, Petr. Lexikon - pracovní právo. Praha: Sagit, 2001.Str. 158-159. ISBN 80-7208-238-8.

Pokud byste potřebovala získat další informace, mohly by Vám případně pomoci i různé servery zaměřené na oblast práva a právní poradny přístupné na internetu, např.:

* http://www.pravnik.cz/

* http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/

* http://www.pravoonline.cz/  

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2011 07:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu