Pracovní činnosti s využitím tabletu jako pomůcky pro 1. stupeň ZŠ

Text dotazu

Dobrý den,
chci se zeptat, zda vyšla na toto téma nějaká publikace, nebo alespoň diplomová práce? Chci toto téma obohatit a svoji vlastní práci, tak mě zajímá, zda budu první, nebo už o tom někdo něco poznamenal? Nebo alespoň publikace o spolupráci moderních technologií s předmětem Pracovní činnosti (někde - pracovní výchova/technická výchova).
Předem velmi děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

využití nových technologií ve výuce je v současné době poměrně diskutovanou otázkou.  K katalogu Národní knihovny ČR můžete k dané problematice nalézt mimo jiné následující knihy a příručky:

 

* ČERNÝ, Michal et al. Tablet ve školní praxi. Brno: Flow, [2015], C2015. 195 stran. ISBN 978-80-88123-02-6. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002779862&local_base=NKC )

* LAVRINČÍK, Jan. Použití dotykového zařízení ve výuce na základních a středních školách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 66 stran. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4557-1. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002703837&local_base=NKC)

* NEORAL, Dominik. Použití dotykového zařízení v uměleckovědních a tělovýchovných oborech na základních a středních školách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 59 stran. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4563-2. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002703834&local_base=NKC )

* LAVRINČÍK, Jan. Použití dotykového zařízení v společenskovědních oborech na základních a středních školách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 56 stran. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4561-8. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002703838&local_base=NKC)

* KRIŠOVÁ, Zdeňka. Použití dotykového zařízení v přírodovědných oborech na základních a středních školách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 62 stran. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4564-9. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002703842&local_base=NKC )

* LAVRINČÍK, Jan. Použití dotykového zařízení v primárním vzdělávání na základních školách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 56 stran. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4562-5. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002703840&local_base=NKC)

* LAVRINČÍK, Jan. Použití dotykového zařízení v jazykovědných oborech na základních a středních školách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 59 stran. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4560-1. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002703835&local_base=NKC)

* LAVRINČÍK, Jan. Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 61 stran. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4575-5. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002703836&local_base=NKC)

 

Vybrané články k tématu:

* ŠEDIVÁ, Olga. Tablety od prvních ročníků v žádném případě, shodují se ředitelé škol. Týdeník školství, 2015, 23(24), s. 3. ISSN 1210-8316.

* MORAVEC, Josef. Tablety ve výuce základních škol: zkušenosti ze zahraničí. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2014/2015, 139(3), s. 17-20. ISSN 0323-0449. Dostupné také z: https://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/sites/17/2015/07/komensky_03_139_tisk.pdf.

* ROHLÍKOVÁ, Lucie. Tablet ano, či ne? Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 2(6), 24-25. ISSN 2336-3436.

* ORSÁG, Michal a Miluše VONDRÁKOVÁ, ŠVANCAR, Radmil, ed. Tablet je jen jednou z cest: základním a hlavně mateřským školám schází metodická podpora k efektivnímu využívání ICT. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha : Josef Král 1883-, 2016, 119(4), 18-19. ISSN 0139-5718.

 

Celou řadu dalších českých článků můžete dohledat prostřednictvím  Online katalogu Knihovny J. A. Komenského: http://katalog.npmk.cz/  a databáze ANL (České články v českých novinách, časopisech a sbornících): http://aleph22.nkp.cz/cze/anl .

 

Doporučené zdroje pro dohledání další literatury k tématu: Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz/.

 

K danému tématu se vztahuje též celá řada zahraničních článků. K jejich dohledání můžete použít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz -  http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, některé zdroje nabízejí plný text těchto článků; využít můžete též jednotný vyhledávač ve většině zdrojů NK ČR: http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=a15de911-c562-44f1-9984-4d0e03297250%40sessionmgr4009&vid=0&hid=4208  ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/) .

 

Zahraniční  monografie k tématu je možné dohledat prostřednictvím katalogu WorldCat OCLC: www.worldcat.org. Využít můžete také vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/

 

V případě potřeby můžete využít též meziknihovní služby pro zapůjčení dokumentu z jiné knihovny či ze zahraničí (meziknihovní služby v NK ČR: http://www.nkp.cz/sluzby/chci-sluzbu/ziskat-knihu-nebo-kopie-z-jine-knihovny )

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.01.2017 05:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu