Pracovně - rodinný konflikt

Text dotazu

Dobrý večer, píši diplomovou práci na téma "Pracovně - rodinný konflikt" (Work - family conflict). Ráda bych Vás poprosila o doporučení nějaké literatury k danému tématu.

Odpověď

Dobrý den,
 
Na Vámi zvolené téma bylo mnohé publikováno, většinou se jedná o spojení rodinného života s trhem práce, zaměstnaností a tedy často je zaměření monografie spíše ekonomické, ekonomicko – genderové, nicméně i zde mohou být kapitoly, které popisují Vámi zvolenou problematiku v rovině obecné. Pokoušeli jsme se zadávat různá slovní spojení (klíčová slova), na něž z databází vycházely ne vždy relevantní výsledky (bohužel, budete muset množinu výsledků projít, vybrat relevantní záznamy, „nakouknout“ do záznamů, které budou mít pro Vás vypovídací hodnotu a opsat si z nich, jaká klíčová slova, předmětová hesla byla použita k popsání záznamu tak, aby Váš příští dotaz do databáze obsahoval více Vámi hledaných záznamů.

Doporučujeme vyhledávat v databázi NKC (online katalog Národní knihovny), ANL (články v českých novinách, časopisech a sbornících), ČNB (Česká národní bibliografie), případně SKC (Souborný katalog českých knihoven – monografie), SKCP (Souborný katalog českých knihoven – seriály) - pakliže nejste uživatelem Národní knihovny, snadno zde zjistíte, zda daná publikace je ve fondu Vaší domovské knihovny, případně pokud ji Vaše knihovna nemá, lze přes meziknihovní výpůjční službu získat kopie článků, anebo výpůjčku dané knihy z jiné knihovny ( http://aleph.nkp.cz/F/ ) . Plné texty článků od roku 2011 naleznete v ANL+ (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ceske_clanky.htm )
 
Pro vyhledávání používejte klíčová slova, tedy slova a slovní spojení, která vystihují (popisují) Vámi hledané téma. V tomto konkrétním případě: partnerské a rodinné vztahy, rozvoj kariéry, dvoukariérové manželství, zaměstnání, práce, rodina, ženy, zaměstnanost, trh práce, rodinná politika, sociální politika, rodičovská dovolená, psychologie, rozvoj kariéry . Zmíněná klíčová slova lze různě kombinovat, pro práci doporučujeme vyhledávat ve formuláři rozšířeného vyhledávání.
 
Přikládáme několik vzorových odkazů z databáze NKC - knihy:
VOHLÍDALOVÁ, Marta, ed. Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 198 s. ISBN 978-80-7330-180-4.
RAŠTICOVÁ, Martina. Česká žena mezi rodinou a profesí: leadership a management diverzitních týmů z genderové perspektivy. 1. vyd. Brno: CERM, 2011. 181 s. ISBN 978-80-7204-776-5.
POELMANS, Steven A. Y., ed. a CALIGIURI, Paula, ed. Harmonizing work, family, and personal life: from policy to practice. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xvii, 305 s. ISBN 978-0-521-85869-4.
SEIWERT, Lothar J. a TRACY, Brian. Jak sladit práci a osobní život: --a udržet si tělesnou i duševní pohodu. 1. české vyd. Praha: Grada, 2011. 162 s. ISBN 978-80-247-4021-8.
CHALOUPKOVÁ, Jana. Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009. 119 s. Sociologické studie = Sociological studies; 09: 7. ISBN 978-80-7330-169-9.

Přikládáme několik vzorových odkazů z databáze ANL:
SVOBODOVÁ, Kamila. Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Demografie, 2010, 52(1), s. 54-55. ISSN 0011-8265.
Česká rodina je orientována spíše tradičně. Perspektiva, Č. 32 s. IV. Lidové noviny, 1996, 9(273). ISSN 0862-5921.
KŘÍŽKOVÁ, Alena a VOHLÍDALOVÁ, Marta. Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. Sociologický časopis, 2009, 45(1), s. 31-60. ISSN 0038-0288. Dostupné také z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/4250f4d7e678506ceff71acceed1d7e6caae95b8_513_KrizkovaVohlidalovaSC2009.pdf.
[Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života]. Demografie, 2009, 51(1), s. 74-75. ISSN 0011-8265.

 Nyní znáte autora, název článku, časopis, ve kterém se článek nachází i konkrétní stranu. Podívejte se proto do Souborného katalogu České republiky pro periodika http://aleph.nkp.cz/F/LTVG6LEYQD5BUSJTPJVMPKBJ1RK8JLVRCDEDNCARU866TB3FQU-08336?func=file&file_name=find-b&local_base=SKCP a zjistěte, v které knihovně se dané periodikum nachází. Pokud knihovna, v níž jste čtenářkou, daný titul, anebo rok nemá, lze o kopii článku zažádat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby ve Vaší domovské knihovně. Knihy budete hledat v SKC, hledáte podle titulu, případně autora, anebo kombinace obou údajů, opět si tím ověříte, jestli domovská knihovna publikaci má ve svém fondu, anebo ne, jak již bylo napsáno výše.
 
Další možností je využít databáze ANL+, která obsahuje plné texty článků. V databázi naleznete plné texty článků dostupných v Národní knihovně ČR od roku 2011, http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ceske_clanky.htm

Případně bychom na Vašem místě oslovili:
Sociologický ústav AV ČR - http://www.soc.cas.cz/departments/cz/18/55/Knihovna.html
Psychologický ústav AV ČR - http://www.psu.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=133

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.12.2012 13:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu