Práce zeměpisce

Text dotazu

dobrý den.potřebuji zjistit co dělal a co ke své
práci potřeboval změpisec v minulosti a čím se zabývá v současnosti.
děkuji

Odpověď

Dobrý den,
geografie jako věda vznikla již ve starém Řecku, v počátku zahrnovala všechny poznatky o Zemi. Starořečtí geografové se věnovali otázkám týkajících se Země jako celku (tvar, velikost, postavení ve vesmíru.).
Postupně se zájem geografie rozrůstal v závislosti na vědeckém poznání.

V současné době je geografie (jako všechny obory) tvořena soustavou geografických věd, podobně jako u jiných disciplín není diferenciace oboru dosud ukončena. S rostoucím množstvím vědeckých poznatků stále vznikají a rozvíjejí se nové dílčí geografické disciplíny.

Hlavní geografické disciplíny: fyzická geografie, socioekonomická geografie, kartografické disciplíny a ostatní geografické vědy.

Historický přehled vývoje geografie, významné osobnosti a objevy a geografické disciplíny najdete v níže uvedených zdrojích.

Doporučené zdroje:

*ANDĚL, Jiří. Geografie zeměpisných objevů : průvodce studiem. 2., upr. vyd.
Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004. 60 s. ISBN 80-7044-573-4 (brož.).

*HORÁK, Bohuslav. Dějiny zeměpisu. 1. [díl], Starověk a středověk. 1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954.

*HORÁK, Bohuslav. Dějiny zeměpisu. 2. [díl], Doba velkých objevů (15. a 16.
století). 1. vyd. Praha : ČSAV, 1958 (Mír 3). 177, [2] s.

*HORÁK, Bohuslav. Dějiny zeměpisu. 3. [díl], Novověk od 17. století. 1. vyd.
Praha : Academia, 1968 (Mír 5). 284, [5] s.

*KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis I. v kostce : pro střední školy : [kartografie, fyzická geografie, socioekonomická geografie]. 1. vyd. Praha : Fragment, 2008. 152 s. ISBN 978-80-253-0586-7 (brož.).

*MEČIAR, Jozef. Úvod do studia geografie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 197 s. ISBN 80-210-3878-0 (brož.).

*SKOKAN, Ladislav. Úvod do teorie geografie I. Vyd. 2. Ústí nad Labem :
Univerzita J.E. Purkyně, 2003. 147 s. ISBN 80-7044-482-7 (brož.).

Internetové zdroje:

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie
* http://www.zemepis.com/
* http://geography.cz/
* http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
* http://www.geobibline.cz/cs

Populární a vědecké časopisy:

* Geografické rozhledy (http://www.geografickerozhledy.cz/)
* Koktejl
(http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=section&layout=
blog&id=2&Itemid=4)
* Lidé a země (http://www.lideazeme.cz/)
* National Geographic (http://www.national-geographic.cz/)
* Země světa (http://www.zemesveta.cz/)

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.09.2010 09:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu