Práce s informacemi

Text dotazu

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, co zahrnuje, nebo v rámci čeho se orientovat v okruhu "Efektivní práce s informacemi"? A zda by bylo možné zarhnout do této oblasti i něco z tohoto odkazu? https://kisk.phil.muni.cz/kiskonline/kpi/osnova-kurzu
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle údajů z webových databází, článků a literatury by se mělo jednat o zastřešující označení pro přístup k zacházení s informačními zdroji, které se používá nejčastěji v kontextu vzdělávacích metod.

„Efektivní práce s informacemi“ se vyskytuje v souvislosti s přípravou studentských prací a prezentací, a to v metodologickém smyslu: jak nejvhodněji postupovat při výzkumu daného tématu, při používání pramenů či literatury a při samotné tvorbě výstupu. Dále se toto spojení užívá v kontextu nabídky kurzů, které mají účastníky naučit efektivní práci s objemem informací přítomných v každodenním pracovním i osobní životě (v nabídce jsou veřejné kurzy pořádané vzdělávacími agenturami, anebo kurzy v rámci i mimo rámec vysokoškolského studia či, méně častěji, studia středoškolského).

Do některých kurzů se zařazují také podpůrné činnosti, jež mají opět za cíl efektivnější práci s informacemi, např. trénink rychlého čtení. Různé podoby „efektivní práce s informacemi“ jsou spojovány také s teoretickou přípravou řízení projektů (např. coby doplněk manažerských dovedností).  

Nenašli jsme nicméně ucelenou metodiku či odbornou literaturu, která by přímo spojení slov „efektivní práce s informacemi“ definovala jako oddělenou disciplínu či specifický okruh. Studijní materiály či soubory metodických pravidel se vyskytují spíše s tématy jako jsou práce s informacemi, normy a druhy informačních zdrojů, typologie a vymezení informačních systémů apod. Pojmy související s "efektivní prací s informacemi" se nejfrekventovaněji vyskytují v pedagogické literatuře a v knihách věnovaných profesnímu růstu. V anglickojazyčném prostředí se s Vámi hledanými (a jim podobnými) pojmy pracuje často v kontextu manažerské komunikace a komunikace v rámci pracovních kolektivů. Zcela nejblíže mají ale hledaná slovní spojení k informační vědě, jejíž odborná literatura by Vám mohla pomoci osvětlit i kontext práce s informacemi jako takový.

Kurz práce s informacemi, jejž nabízí Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, se jeví ve většině bodech v souladu s tím, co hledáte. Na webu tohoto kurzu zastřešovaném kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK) jsou k nalezení uceleně a velmi podrobně rozepsané jednotlivé pojmy, nástroje, přístupy, které do této problematiky spadají. 

 

Použité zdroje

https://kisk.phil.muni.cz/[…]/kpi.html

Sborník vybraných kapitol z přípravy a řízení projektů: výukový materiál z projektu Euromanažer. Vyd. 1. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, [2007?]. vi, 233 s. ISBN 978-80-239-8567-2.

SLAVÍK, Jan a NOVÁK, Jaroslav. Počítač jako pomocník učitele: efektivní práce s informacemi ve škole. Praha: Portál, 1997. s. 5. ISBN 80-7178-149-5.

https://www.gpoa.cz/images/dokumenty-2018-19/soc-navod.pdf

https://www.braintools.cz/[…]/efektivni-prace-s-informacemi.htm

TKAČÍKOVÁ, Daniela. Obecné základy práce s informacemi [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-248-2157-3. Dostupné také z: http://dspace.vsb.cz/dspace[…]-informacemi-tkacikova.pdf.

https://is.muni.cz/[…]/kurz_prace_s_informacemi.html

VLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese, informační vzdělávání. Knihovna: knihovnická revue [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2001, č. 3, s. 159-169. ISSN 1802-8772. Dostupné z: https://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0103/0103159.html

Doporučený seznam odborné literatury pro přijímací řízení bakalářského programu Informační studia a knihovnictví: https://uisk.ff.cuni.cz/[…]/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.04.2022 21:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu