práce a terapie s drogově závislými

Text dotazu

Prosím o vyhledání publikací, které se věnují terapii a práci s drogově závislými.

Odpověď

Dobrý den,

publikací na téma terapie, práce a léčba drogově závislých je velké množství. Dokumenty můžete vyhledat v katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Pro knihy Vám doporučujeme využít Souborný katalog ČR (báze SKC), online katalog ČR (báze NKC) nebo Českou národní bibliografii (báze ČNB); pro články z českých periodik od r. 1991 bázi ANL - články v českých novinách, časopisech a  sbornících.

Pro vyhledávání můžete využít základní klíčová slova typu, drogy, závislost, léčba, terapie, apod., jejich kombinace a případně využít zástupný znak "*" pro pravostranné rozšíření slov, tedy při zadání drog* bude vyhledáno droga, drogy, drogový, drogově, apod.

 

Pro ukázku Vám uvádíme několik titulů vyhledaných v Souborném katalogu ČR:

* Gossop, Michael. Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Úřad vlády České republiky, 2009. 104 s. Monografie; no. 14. ISBN 978-80-87041-81-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200909/contents/nkc20091927415_1.pdf

 

* Schulte, Bernd et al. Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě. 1. vyd. v jazyce českém. [Praha]: Úřad vlády České republiky, C2010. 140 s. Monografie; no. 15. ISBN 978-80-7440-042-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201102/contents/nkc20102158747_1.pdf

 

* Preston, Andrew, Šefránek, Martin, ed. a Malinowski, Andy. Průvodce léčbou v terapeutické komunitě: praktická příručka pro uživatele drog. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2007. 59 s. Metodika; no. 6. ISBN 978-80-87041-28-4. Dostupné také z: http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/metodika/pruvodce_lecbou_v_terapeuticke_komunite.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200804/contents/nkc20071752720_1.pdf

 

* Kooyman, Martien, De Leon, George a Nevšímal, Petr. Terapeutická komunita pro drogově závislé. I., Vznik a vývoj. Vyd. 1. Praha: Středočeský kraj, 2004. 239 s. ISBN 80-7106-876-4.

 

* Nevšímal, Petr. Terapeutická komunita pro drogově závislé II.: česká praxe. Vyd. 1. Praha: Středočeský kraj, 2007. 317 s. ISBN 978-80-254-3331-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200808/contents/nkc20081815536_1.pdf

 

* Göhlert, Fr.-Christoph a Kühn, Frank. Od návyku k závislosti: toxikomanie, drogy: účinky a terapie. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2001. 143 s. Z pohledu lékaře. Pro zdraví. ISBN 80-7202-950-9.

 

* Rotgers, Frederick a kol. Léčba drogových závislostí. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 260 s. Psyché. ISBN 80-7169-836-9.

 

* Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Tišnov: Scan, 2001- . ISSN 1213-3841.

 

Příklady některých vyhledaných českých článků z báze ANL (http://aleph.nkp.cz/F):

* Doležalová, Pavla. Specifika arteterapie v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Arteterapie: časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, 2009, 18, s. 3-9. ISSN 1214-4460.

 

* Kalina, Kamil. Trendy v péči o drogově závislé. Psychologie dnes, 2001, 7(7/8), s. 28-30. ISSN 1212-9607.

Resumé: Spolupůsobení preventivních a represivních aktivit v léčbě drogové závislosti. Programy péče o drogově závislé v České republice. Charakteristika typického uživatele drog. Uplatnění psychologie v oblasti práce s narkomany.

 

* Marečková, Jana. Co nevíte o drogách: rozvoj poradenství neziskových organizací v době internetu. Grantis, 2005, 13(10), s. 14.

Resumé: Informace o občanském sdružení SANANIM, které se od roku 1990 zabývá prevencí a léčbou drogových závislostí (od nízkoprahových služeb po doléčování). V r. 1999 vzniklo Drogové informační centrum SANANIM, které provozuje čtyři samostatné webové stránky, jako např. anonymní internetovou poradnu. Tato poradenská služba je využívána nejen samotnými uživaleli drog, ale často i jejich rodiči nebo partnery.

 

* Kotková, Veronika. Ženy během detoxifikace na lůžku = Woman's detoxification during the in-patient care. Psychiatrie pro praxi, 2010, 11(3), s. 115-116. ISSN 1213-0508.

 

* Procházka, Roman a Řehan, Vladimír. Metodika krátkého intervenčního programu k léčbě závislosti na pervitinu. Československá psychologie, 2011, 55(5), s. 459-467. ISSN 0009-062X.

Resumé: Projekt "Dokážu to?" byl založen na tvorbě nové metodiky práce s lidmi závislými na pervitnu. Při tvorbě této metodiky spolupracují autoři se zařízením Foundation 66 v Londýně, které se zabývá léčbou lidí na návykových látkách. Tato metodika se zabývá krátkým intervenčním programem léčby závislosti na pervitinu. Metodika se skládá z 12 kroků. Témata, která jsou s klientem probíraná, jsou založena na mapování klientových obtíží a směřují klienta k abstinenci. Princip metodiky práce s klientem je založen na kognitivně behaviorální terapii. Přínos této metodiky lze spatřovat v jejím uplatnění zvláště v ambulantní práci s lidmi závislými na pervitinu.

 

Pro dohledání informací k danému tématu můžete využít také zahraniční články z odborných periodik. Ty můžete najít v licencovaných databázích (přehled těchto zdrojů dostupných v NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju , zde bychom Vám doporučovali především multioborové databáze typu Academic Search Complete či Wilson OmniFile Full Text Select; dále by se Vám mohly Science Direct či SocINDEX with Full Text (všechny jsou zdroje NK ČR). Pokud nejste čtenářkou NK ČR, zeptejte se v knihovně, kterou navštěvujete, zda má předplacené licencované online databáze.

 

Pokud jste studentkou vysoké školy, doporučujeme Vám také navštívit knihovnu dané vysoké školy/fakulty/katedry a vyhledat bakalářské či diplomové práce Vašich předchůdců - ty mnohdy obsahují velmi cenné a zajímavé informace.

 

Zajímavé by také mohly být volně dostupné internetové zdroje, při jejich výběru je pouze potřeba dát pozor na důvěryhodnost informací:

* http://www.drogy-info.cz/ - v rámci stránek např. http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora

* http://old.lf3.cuni.cz/drogy/articles/lecba.html

* http://www.drogovaporadna.cz/pomoc-a-lecba/lecebne-programy.html

* https://is.muni.cz/th/63715/pedf_m/ - archiv VŠ prací MU Brno, zde konkrétně "Životní situace uživatelů drog po léčbě v terapeutické komunitě"

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2013 15:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu