Pozemkové reformy a velkostatky

Text dotazu

Dobrý den. Chtěla bych poprosit o radu s literaturou týkající se Pozemkových reforem za dob Marie Terezie, vpřípadně jejího syna a dále také rušení velkostatků právě za dob zmíněné panovnice.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
níže Vám přinášíme soupis vybraných zdrojů pojednávající o pozemkových reformách Marie Terezie a Josefa II.
Online zdroje:
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Terezi%C3%A1nsk%C3%BD_katastr
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef%C3%ADnsk%C3%BD_katastr
* http://www.genea.cz/informace/badani-v-archivu/katastry/informace-o-katastrech/
* https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx
* http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=raabizace
* https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/raabizace
* http://geomatika.kma.zcu.cz/studium/tka/Slides/soupisy_mapovani.pdf

Tradiční zdroje (některé též dostupné online):
BLÁHOVÁ, Barbora. Vývoj pozemkových úprav na našem území. České Budějovice, 2014. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zemědělská fakulta. Bakalářská práce. Vedoucí práce Magdaléna Maršíková. Dostupné také z: https://theses.cz/id/3a7x2n/BP-Blahova_Barbora_elektronicka.pdf

BUMBA, Jan. České katastry od 11. do 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 978-80-247-2318-1.

HERRE, Franz, Milada KOUŘIMSKÁ a Milan KOUŘIMSKÝ. Marie Terezie: velká žena na habsburském trůně. Praha: Brána, 2004. s. 199. ISBN 80-7243-219-2. Dostupné také z: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:5fafb0d0-315c-11e5-a7b4-001018b5eb5c

MORAVEC, Jaroslav, ed. Pohledy do českých dějin. Vyd. 1. Praha: Futura, 2008. 254 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-86844-30-5.

SLOUKA, Roman. Tereziánský a josefínský katastr - prameny k dějinám osídlení na Třebíčsku. Roman Slouka. In: Západní Morava : vlastivědný sborník / Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Roč. 12, (2008), s. 149-166.

Tereziánský katastr český. Sv. 1, Rustikál (kraje A-CH). 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČR, 1964. 323, [2] s. Edice berních katastrů českých, moravských, slezských; Sv. 2.

Tereziánský katastr český. Sv. 2, Rustikál (kraje K-Ž). 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČR, 1966. 524, [ii] s. Edice berních katastrů českých, moravských, slezských; Sv. 3.
Tereziánský katastr český. Svazek 3, Dominikál. Vyd. 1. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1970. 653 s. Edice berních katastrů českých, moravských, slezských; sv. č. 4.

RADIMSKÝ, Jiří, ed. a TRANTÍREK, Miroslav, ed. Tereziánský katastr moravský: (prameny z 2. poloviny 18. století k hosp. dějinám Moravy). 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1962. 414, [2] s. Edice berních katastrů českých, moravských, slezských; sv. 1.

VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945: učebnice pro vysoké školy. Praha: Orbis, 1970. [např. s. 260]. Dostupné také z: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:b5581b00-c9b2-11e5-af02-001018b5eb5c

VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Julius Zirkus, 2000. [např. s. 619, 638]. ISBN 80-902782-0-5. Dostupné také z: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:4f875ee0-8785-11e5-ac67-005056827e51

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.03.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu