povod slov slovencina-cestina

Text dotazu

Přesná formulace dotazu: Dobry den,

existuju publikacie, ktore sa zaoberaju rozdielnymi slovami v cestine a
slovencine z etymologickeho hladiska.Samozrejme viem,ze existuju
etymologicke slovniky cestiny a slovenciny. Ide mi o publikacie, ktore by sa
zaoberali pribuznostou/rozdielnostou tychto jazykov.(kedy, preco ako doslo k
vytvoreniu/rozdeleniu slov ako napr. zemiak-brambor, čečina- chvoji)
Velmi pekne Vam dakujem.

Odpověď

Dobrý den,

hledali jsme ve zdrojích Národní knihovny - elektronickém katalogu (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ), katalogu Slovanské knihovny (http://aleph.nkp.cz/cze/slk ), článkové databázi ANL (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ) - a také například v katalogu Knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=UJCP ), ale žádnou publikaci zaměřenou na takto specifickou problematiku jsme bohužel nenalezli.

Některé informace by mohly být obsaženy v níže uvedených publikacích, první záznam pochází z katalogu NK ČR, druhý z katalogu ÚJČ AV ČR:

* SCHOLZ, Friedrich. Slavische Etymologie : Eine Anleitung zur Benutzung etymologischer Wörterbücher. Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1966 (Georg Appl. Wemding). [3], 126 s. ; 8°. (Slavistische Studienbücher ; Sv. 3). Otištěny stati o čes. a slov. etymologii -- Bibliogr. -- Pozn. -- Slovní rejstřík

* Čeština - etymologii - studie - vyd. něm. * Slovenština - etymologii - studie - vyd. něm.

* Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi / editor Slavomír Ondrejovič. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1999. 199 s. ( Sociolinguistica Slovaca; 4 ) ISBN 80-224-0603-1.

KLÍČ. SLOVA: - cizí jazyky - dějiny - kultura - lingvistika - slovenština - sociolingvistika - čeština

Odkazy na odborné studie či články byste mohla získat ještě z Bibliografie české lingvistiky (http://bibliografie.ujc.cas.cz/ ), kterou spravuje Ústav pro jazyk český, rozhraní umožňuje pouze režim prohlížení, např. dle klíčových slov.

Bibliografie z let 1945-2000 je k dispozici také v tištěné podobě, rozpis jednotlivých exemplářů a informace o jejich dostupnosti v Národní knihovně je možné získat z katalogu NK ČR.

* Bibliografie české lingvistiky .... Praha : Československá akademie věd, [1980]-. -- sv. ; 21 cm. -- (Lingvistické bibliografie. Větší řada). ISSN 0862-1462. 1x ročně.

Součástí názvu je označení běžného roku nebo rozmezí let -- Bibliografie za období 1961-1963 vychází ve 3 sv. (vyd. 2003-2004), za období 1971-1972 (vyd. 2005) a 1973-1974 (vyd. 2008) ve 2 sv. (2. sv. obsahuje rejstříky) -- Jednotlivé sv. mají ISBN -- Popsáno podle: roč. 1995 (vyd. 2001). -- Poslední nakl.: [1993]- : Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- Vydavatel: Ústav pro jazyk český AV ČR, Úsek bibliografie

* Bibliografie české lingvistiky 1956-1960 : Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká / Zprac. Zdeněk Tyl. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1963 (Brno : Tisk 11). 708, [2] s. ; 8°. (Studie a prameny ČSAV ; Sv. 16)

Resumé: Další, v pořadí už třetí poválečný svazek soupisu obsahuje 4257 systematicky utříděných a většinou anotovaných záznamů. I když rozsah bibliografie se značně rozšířil, bylo nutno celý materiál kriticky zhodnotit a zredukovat. Dálebyly provedeny některé úpravy ve struktuře bibliografie tím, že byl zařazen samostatný pododdíl matematické a aplikované lingvistiky do oddílu obecné lingvistiky, zrušen dodatek s cizími bohemistickými pracemi, které byly uvedenypodle obsahu a v oddíle jazyka českého byl za obecné otázky zařazen pododdíl věnovaný popisu a rozboru jazyka.

* Jazykověda slovanská - práce české - bibliografie

* Jazykověda česká - práce české - bibliografie

* Jazykověda obecná - práce české - bibliografie

* Jazykověda srovnávací indoevropská - práce české - bibliografie

* Bibliografie české linguistiky 1951-1955 : jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká / zprac. Zdeněk Tyl ; věd. red. Bohuslav Havránek. -- 1. vyd.. -- Praha : ČSAV, 1957 (Práce). -- 539, [1] s. ; 8°. -- (Studie a prameny ; Sv. 8) (Práce Čs. akademie věd. Sekce jazyka a literatury)

Resumé: Bibliografická příručka pro zájemce o otázky klasické i moderní filologie podává soupis českých knižních i časopiseckých prací z jazykovědy obecné, srovnávací indoevropské, slovanské a zvláště české za pětiletí 1951-55. Rozsah zachyceného materiálu i způsob jeho zpracování zůstává v podstatě týž jako v bibliografii za léta 1945-50, pouze do oddílu obecné linguistiky a do oddílu srovnávací linguistiky indoevropské byly výběrově zahrnuty též práce z jazykovědy germánské, románské, klasické, orientální a j. soupis obsahuje 3268 záznamů, z nichž většina je anotována. Připojen je rejstřík osob a vykládaných slov.

* Bibliografie české linguistiky za léta 1945-1950 : jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká Sv. 1 / zprac. Zdeněk Tyl ; věd. red.: Bohuslav Havránek. -- 1. vyd.. -- Praha : ČSAV, 1955 (Práce). -- 360, [1] s. ; 8°. -- (Studie a prameny ; Sv. 7) ([Práce] Čs. akademie věd. Sekce jazyka a literatury)

Resumé: Soupis navazuje na Bibliografii československých prací linguistických a filologických, jejíž poslední ročník zaznamenal literaturu za r. 1935. Referáty a zprávy o pracích pojatých do bibliografie jsou uváděny i v těch případech, když vyšly mimo stanovenou časovou hranici let 1945-50. Teritoriálně není bibliografie omezena jen na linguistickou literaturu, vydanou v českých zemích, nýbrž uvádí i práce zahraničních autorů o češtině a práce českých i slovenských autorů, vydané v cizině.

Studie o slovenštině jsou zahrnuty v soupisu jen potud, pokud vyšly v českých zemích nebo pocházejí od českých autorů; práce o neslovanských jazycích do soupisu pojaty nejsou. Soupis obsahuje 2509 záznamů, uspořádaných systematicky, a je opatřen rejstříkem osob a rejstříkem těch jmen osobních a místních, která jsou uvedena v textu bibliografických záznamů. - Připravuje se linguistická bibliografie za léta 1951-1955.

Můžete se také ještě obrátit na Ústav pro jazyk český AV ČR, konkrétně jeho Etymologické oddělení (http://www.ujc.cas.cz/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-etymologicke/), nebo Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV (http://www.juls.savba.sk/ ).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2012 18:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu