Povinný výtisk

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla jsem vás poprosit o informaci ohledně povinného výtisku. Zajímalo by
mne, kolik bylo příjemců povinného výtisku na základě zákona č. 62/1950,
který byl účinný od 25. ledna 1950. Jedny materiály mi poskytli informaci o
17 knihovnách coby příjemci p. v. ale v druhých materiálech jsem příjemců
napočítala až 30, v dalších okolo 20. Mohli by jste mi prosím poradit?
Popřípadě, existují někde materiály, kde by se historii povinného výtisku
dočetla?

Odpověď

Dobrý den,

text vyhlášky č. 62/1950 Ú.l.I, o povinných výtiscích a jejich odevzdávání k účelům úředním nebo studijním, která obsahuje i přehled příjemců povinného výtisku a specifikaci počtu odevzdávaných počtů, si můžete přečíst např. v systému ASPI (http://www.systemaspi.cz/ , NK ČR poskytuje přístup svým registrovaným uživatelům, naleznete ji však i v dalších knihovnách - http://visk.nkp.cz/2010/ASPI2010.doc ) nebo přímo v Uředním listu Československé republiky.

Základní přehled o vývoji legislativy spojené s povinným výtiskem si můžete udělat z http://konspekt.nkp.cz/konspekt_legisl.phtml. Historii povinného výtisku pak velmi podrobně ve svých článcích pro časopis Knihovna plus popsal Ladislav Michael Wallis, období 1945-1989 se věnuje čtvrtá část seriálu Wallisových článků (http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus62/wallis4.htm ), další pokračování jednoduše najdete podle jména autora na http://knihovna.nkp.cz/pindexautor.htm .

Ladislav Michael Wallis na toto téma také zpracovat i svou dizertační práci, která je dostupná i v Knihovně knihovnické literatury (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm)

* WALLIS, Ladislav-Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku [rukopis] : disertační práce k získání akademického titulu doktor v oboru Právní dějiny. V Plzni : [s.n.], 2006. 147 l.

* WALLIS, Ladislav-Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku [elektronický zdroj] : disertační práce k získání akademického titulu doktor v oboru Právní dějiny. V Plzni : [s.n.], 2006. 1 elektronický optický disk (CD-ROM).

V bázi KKL (http://aleph.nkp.cz/cze/kkl ) naleznete i další dokumenty věnované povinnému výtisku, např.:

* FUKOVÁ, Květuše. Historický vývoj legislativy o povinných výtiscích v českých zemích : závěrečná práce. Praha, 1994. Dokument, který byl zpracován v rámci Rekvalifikačního studia 1993/1994, je přístupný v Knihovně knihovnické literatury.

* VYČICHLO, Jaroslav. Povinný výtisk a jeho uplatnění v zákonech České republiky po roce 1990 se zvláštním zřetelem na legalizaci tzv "regionálního povinného výtisku". In: Sdružení knihoven České republiky. Brno : Sdružení knihoven ČR, 1996. ISBN 80-900189-5-5. s. 18-35

* SUCHÁNKOVÁ, Alena. Současný stav v oblasti povinných výtisků. In: 4. národní konference o bibliografii. Praha, 1991. ISBN 80-7050-113-8. s. 37-42.

Pro vyhledání dalších článků stačí zadat do vyhledávacího pole dotaz povinné výtisky a pomocí rolovacího menu zpřesnit na hledání v poli Předmět (klíčová slova).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2011 15:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu