Povinný výtisk

Text dotazu

Dobrý den, budu si nechávat tisknout knížku básniček ve vydavatelství, na vlastní náklady. Prosím o radu, jak postupovat odhledně přidělení ISBN a rozesílání povinných výtisků. Budu si žádat sama o přidělení ISBN, o čemž jsem si našla informace na vašich stránkách, ale moc nerozumím následnému rozesílání pěti povinných výtisků po vytištění knihy. Můj nakladatel mě informoval, že toto si budu zajišťovat sama a na vlastní náklad, ale zde v radách jsem našla odpovědi, že toto obstarává vydavatel a bezplatně. Já to ráda udělám i sama, ale nevím, jak je to správně. Poradíte, prosím? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dle platné legislativy v ČR (zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích) je vydavatel povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání  stanovený počet publikací (dále jen "povinné výtisky"). Přikládáme přesnou citaci z uvedeného zákona:

§ 3

(1) Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání /1/ stanovený počet publikací (dále jen "povinné výtisky"), s výjimkou uvedenou v odstavci 2, těmto příjemcům: 

a) dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky, 

b) jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, 

c) jeden povinný výtisk Státní vědecké knihovně v Olomouci, 

d) jeden regionální povinný výtisk místně příslušné státní vědecké knihovně podle sídla vydavatele. Ministerstvo kultury určí vyhláškou regionální příslušnost jednotlivých knihoven pro potřeby tohoto zákona. 

(2) Vydavatel neperiodické publikace pořízené slepeckým písmem je povinen odevzdat jeden povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze. 

(3) Má-li odevzdaný povinný výtisk vady po stránce technického zpracování, je jeho příjemce oprávněn požadovat jeho výměnu za bezvadný. Toto právo může uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy mu byl výtisk doručen, jinak jeho právo zaniká. Vydavatel je povinen výměnu provést ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy mu došel projev vůle příjemce, jímž uplatnil právo na výměnu. 

§ 4

Vydavatel je povinen od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně nabídnout ke koupi /7/ jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to do 30 dnů ode dne jejich vydání. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy činí jeden měsíc od doručení nabídky. Nebude-li nabídka přijata v této lhůtě, právo na uzavření kupní smlouvy zaniká. 

Další legislativou upravující povinný výtisk jsou vyhlášky MK ČR, které spolu se zákonem o neperiodických publikacích naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_pv.html. V případě nejasností se můžete s žádostí o radu obrátit také na Odd. doplňování domácích dokumentů (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_odbor_odf_oddl.htm), které na základě platných předpisů získává povinné výtisky neperiodických publikací a kontroluje úplnost jejich odevzdávání. Přejeme Vám hodně štěstí s Vaší knihou.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2012 17:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu