Povinné výtisky

Text dotazu

Žádám o sdělení adres knihoven, kam se posílají povinné výtisky. Vyhotovil jsem soukro mý tisk pro úzký okruh lidí, ale z jiného tiskárenského výtisku jsem se dověděl, že tento svazek je citiván mezi díly autora. Chci jej tedy poskytnout knihovnám

Odpověď

Povinný výtisk se ze zákona odevzdává celkem v 5 exemplářích následujícím institucím:

Národní knihovna ČR

2 povinné výtisky

povinné výtisky, Klementinum 190,

110 00 Praha 1

sekret.ur@nkp.cz

Vlasta.Havelkova@nkp.cz

221663111


Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a

601 87 Brno

mzk@mzk.cz

541646111


Vědecká knihovna v Olomouci

oddělení doplňování fondů

Bezručova 2, pošt. schr.9

779 11 Olomouc

blanka@vkol.cz

585223441

585220615

Dále se poskytuje jeden regionální povinný výtisk místně příslušné státní vědecké knihovně podle vašeho sídla.

Adresu vhodné regionální knihovny a celkový seznam příjemců povinného výtisku naleznete na adrese:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_adresy_odberatelu_pv.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompletní informace o povinném výtisku, jeho náležitostech, lhůtě odevzdání publikace a dalších podmínkách naleznete v následujících zákonech příp. i vyhláškách:

Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích

Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (část 22. Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Čl. XXII)

vyhláška MK ČR č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. (změněná vyhláškou č. 156/2003 Sb.)

vyhláška MK ČR č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhl. č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích

Všechny z výše uvedených zákonů naleznete např. na stránkách Národní knihovny/Informace pro knihovny/Legislativní dokumenty/Povinný výtisk - adresa: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/02_index.htm.

Informace o periodickém povinném výtisku naleznete např. na adrese: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/02_index.htm

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

11.03.2008 11:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu