Povinná vojenská služba v našich zemích, kdy a kterým panovníkem ustanovena

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne, kdy poprvé v našich zemích byli branci odváděni povinně, tj ne že byli naverbováni za úplatu na určitou dobu. Bylo to za Marie Terezie? Na základě jakého dokumentu? Dále by mě zajímalo, zda se povinně odvedení vojáci účastnili i Prusko-rakouské války 1866, nebo šlo o dobrovolníky. Díky.

Odpověď

Dobrý den,

s reformami armády a jejího doplňování se začalo již za vlády Marie Terezie. Základem tzv. konskripčního systému byly soupisy obyvatel, které nařizoval konskripční patent z 18. 9. 1777 a konskripční a rekrutovací patent z 25. 10. 1804. Tyto soupisy ještě nebyly přesné. První opravdu úspěšná konskripce byla zavedena v roce 1781 Josefem II. Stále se ale bylo možné odvodu vyhnout, vyjmuty byly např. určité skupiny obyvatel (osvobozena byla šlechta, duchovní osoby, úředníci a osoby s vyšším vzděláním i jejich děti, z vojny bylo také možné se vykoupit). Opravdu všeobecná branná povinnost byla zavedena až branným zákonem z 5. 12. 1868. V tomto zákoně již neexistovaly výjimky a nebylo možné se z vojny vykoupit. Odveden byl každý, kdo byl fyzicky způsobilý. Z toho tedy soudím, že Prusko-rakouské války se účastnili již povinně odvedení vojáci (i když jen z určitých skupin obyvatelstva), ale určitě v ní bojovali také dobrovolníci, možnost přihlásit se dobrovolně do vojska tu existovala.

Použité zdroje

Pod císařským praporem: historie habsburské armády 1526-1918. Vyd. 1. Praha: Elka Press, 2003. Militaria; sv. 18. ISBN 80-902745-5-2.

BĚLINA, Pavel. Válka 1866. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Havran: Paseka, 2005. Historická paměť; sv. 11. Krok; sv. 2. 686 s. ISBN 80-86515-53-2.

BROTÁNEK, Jaroslav. Domovské právo a jeho projevy v Dašicích v letech 1918 až 1938. Pardubice, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra historických věd. Dostupné také z: https://dk.upce.cz/bitstrea[…]?sequence=1&isAllowed=y

CHUDZIK, Otakar. Vojenské reálie v moravských lidových písních. Olomouc, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky. Dostupné také z: https://theses.cz/id/nu7j5w/49322-394628880.pdf

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895

http://vojenskerozhledy.cz/[…]/jeste-k-branne-povinnosti

http://www.velkavalka.info/wiki/doku.php?id=mirova_sluzba

http://www.dnyceskestatnosti.cz/[…]/

https://www.czso.cz/[…]/bec31508-8d2d-470a-9b0d-243f304c8d3d?version=1.0

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

26.03.2018 12:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu