Pověst o Oldřichovi a Boženě

Text dotazu

Můžete mi prosím zjistit, ve které knize bych našla pověst o Oldřichovi a Boženě? V Jiráskových Starých pověstech českých bohužel není. A jedná se pouze o pověst nebo je založena na skutečné události?

Odpověď

Dobrý den,

     Ve Starých pověstech českých skutečně pověst o Oldřichovi a Boženě chybí, našla jsem ji ale v mnoha jiných publikacích. Především děti se s ní mohou seznámit v knize Dávné pověsti národa českého, díl 2., komiksovou podobu má v Obrázcích z českých dějin a pověstí od Z. Adly. 

     Jestli tento příběh má reálný podklad se samozřejmě neví. Jako první ho uvádí ve své kronice Kosmas, podle něho byla Božena Oldřichovou milenkou a později druhou ženou. Podle jiných výkladů byla Božena provdána za sedláka Křesinu, některé prameny uvádějí, že Křesina nebyl obyčejný sedlák, ale velmož a Oldřich mu manželku prostě odebral. Podle dalších zdrojů byl Křesina otec Boženy, ne manžel.

     Příběh se objevuje také v Dalimilově kronice, podrobněji ho pak rozepisuje Václav Hájek z Libočan. Ten jej jako první lokalizoval do vesnice Peruc na Žatecku, nazvané podle někdejšího Peruťova dvora, který se nacházel na místech dnešního zámku.

     Literární historik Václav Flajšhans se ale domnívá, že Kosmas si celý příběh jednoduše vymyslel. Možná se inspiroval historkou, kterou slyšel během svých studií ve vlámském Lutychu. Je o normanském knížeti Robertovi řečeném Ďábel, který se zamiloval do půvabné Aletty, dcery kožešníka z Falaise – také ji poprvé spatřil, jak pere prádlo u potoka.  A jelikož kožešník je latinsky „crusinarius“, mohlo z tohoto výrazu vzniknout jméno Boženina otce (nebo manžela?) Křesina.

      Každopádně pravdy se těžko dopátráme, příběh je to ale určitě zajímavý a romantický, obě postavy jsou reálné, stejně jako kníže Břetislav I., nazývaný „český Achilles“, který se narodil z tohoto svazku.

 

Použité zdroje

BOBÁK, Jindřich František. Dávné pověsti národa českého. II., Doba křesťanská. 1. vyd. Humpolec : P. Dolejší, 2008. 183 s. ISBN 978-80-86480-91-6.

KRUMLOWSKÝ, Felix. Legendy a pověsti z Čech a Moravy. Vyd. 1. Praha : Beta-Dobrovský, 2005. 308 s. ISBN 80-7306-209-7.
Kronika tak řečeného Dalimila. Vyd. 2., opravené a doplněné =. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005. 259 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7185-767-X.

SEDLÁČEK, August. Historické pověsti lidu českého. 4. vyd. Praha : Odeon, 1972. 345 s.

KOPTA, Josef - KOPTA, Josef. Kratochvilné děje z naší vlasti. 3. vyd. Praha : Melantrich, 1978. 395 s.

HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Kronika česká : Výbor historického čtení. 1. vyd. Praha : Odeon, 1981. 736 s., ilustr.

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 1. díl, [od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku]. 3. upr. vyd. Praha : Baronet, 1995. 277 s. : il. ISBN 80-85890-47-X.

KOSMAS. Kosmova kronika česká. 4. vyd. Praha : Odeon, 1975. 260 s.

ADLA, Zdeněk. Obrázky z českých dějin a pověstí. 2. vyd. Praha : Albatros, 1982. 152 s., obr.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

Příbram

Knihovna

Knihovna Jana Drdy Příbram

Datum zadání dotazu

17.04.2015 13:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu