poválečné spojení

Text dotazu

Dobrý den, kde bych našla něco o spojení Československa a Slovenského štátu po r. 1945, kdy se Slováci během války přidali k Němcům a jak probíhalo zase spojení v jeden stát ??????? Jsou nějaké knihy vydané na toto téma ?????

Odpověď

Vážená paní Červená,

k této tematice existuje několik knih a článků, mnoho z nich ve slovenštině. Posílám Vám výběrový seznam.

Knihy
TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Období nesvobody. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2014, 358 s. ISBN 978-80-7418-211-2.
BYSTRICKÝ, Valerián. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 2014, 462 s. ISBN 978-80-224-1364-0.
LUKÁŠ, Roman. Rozdělení Československa: dvacet let poté: dějiny vzájemných vztahů Čechů a Slováků od vzniku společného státu až po jeho rozdělení pohledem obyvatel příhraničních oblastí. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 126 s. ISBN 978-80-204-2864-6.
UHRIN, Marian. Slovensko v roku 1942: politika - armáda - spoločnosť. 1. vyd. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, 229 s. ISBN 978-80-89514-24-3.
PETRUF, Pavol. Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939-1945. Bratislava: Historický ústav SAV, 2011. 328 s. ISBN 978-80-89396-15-3.
PEJČOCH, Ivo. Okupace, kolaborace, retribuce. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Prezentační a informační centrum MO, 2010, 323 s. ISBN 978-80-7278-529-2.
ĎURICA, Milan Stanislav. Slovenská republika 1939-1945: vznik a trvanie prvého slovenského štátu 20. storočia. 3. opr. a dopl. vyd., vo vydavateľstve Lúč 1. Bratislava: Lúč, 1999. 94 s. ISBN:80-7114-262-X.
KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 422 s. ISBN 80-7106-267-7.
FANO, Štefan a Valerián BYSTRICKÝ. Slovensko na konci druhej svetovej vojny: zborník materiálov zo sympózia v Častej-Papierničke 23. 11.-25. 11. 1993. Bratislava: [s.n.], 1994. 272 s. ISBN 80-967150-1-1.
KAMENEC, Ivan. Slovenský stát: (1939-1945). 1. vyd. Praha: Anomal, 1992, 143 s. ISBN 80-900235-3-3.

Články
TULKISOVÁ, Jana. Zánik ČSR - vznik Slovenského štátu v tlači nacistického Nemecka. In: Rozbitie alebo rozpad?: historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava: Veda, 2010 s. 326-341.
RYCHLÍK, Jan. Vznik Slovenského státu a česká společnost. In: Rozbitie alebo rozpad?: historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava: Veda, 2010 s. 392-405.
NIŽŇANSKÝ, Eduard. Slovensko medzi československou parlamentní demokraciou a slovenským štátom. In: Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001 s. 127-146.
RYCHLÍK, Jan. Česká společnost a slovenský stát. In: Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny: materiály z vedeckého sympózia. Bratislava: Slovenská národná rada, Historický ústav SAV, 1991 s. 78-90.
RYCHLÍK, Jan. Česká společnost a slovenský stát. In: Cestami česko-slovenské vzájemnosti. Liberec: Masarykova akademie, 1993 s. 101-114.
KOVÁČ, Dušan. Slovenskí Nemci, česko-slovenské vzťahy a česko-slovenský štát. In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 127-136.
KOVÁČ, Dušan. Idea česko - slovenskej štátnosti a slovenský štátoprávny program. In: Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav AV ČR, 1994, s. 31-39.

Použité zdroje

katalog Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Česká národní bibliografie
bibliografická databáze Historického ústavu Akademie věd ČR

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

01.04.2015 20:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu