Používání run, symbolika života a smrti, na náhrobcích.

Text dotazu

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na používání run v pohřebnictví. Na našem hřbitově se dochovalo 9 německých hrobů, jenž mají u narození a smrti místo klasické hvězdičky a křížku, runy. Jedná se většinou o osoby zemřelé koncem 30. let a v průběhu 40. let. V jednom případě dokonce jedna žena, jenž zemřela až v roce 1950. Dva náhrobky mají nové nápisové desky z 90. let. Rodina opět použila runy. Na toto téma jsem našel akorát, že tato symbolika byla zneužita nacistickou ideologií.

Nakolik bylo běžné používání run na náhrobcích u běžných lidí? Používala to pozůstalá rodina, jenž inklinovala k nacistické ideologii nebo se jednalo o čistě modní záležitost? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

použití runových symbolů na náhrobních kamenech jsme také nalezli pouze ve spojení s nacistickou ideologií, ale podrobnější informace o tom, jak přesně a kým byly tyto runy užívány se nám najít nepodařilo. Některé zdroje zmiňují použití runových symbolů pro narození a úmrtí ve spojitosti s příslušníky SS.

Hlavním tématem nacistické ideologie a propagandy byla historická kontinuita germánské kultury. Tato nacistická teorie předpokládala, že je Třetí říše pokračováním dávné germánské kultury, bez jakéhokoli vlivu křesťanství či latinské vzdělanosti. Jako důkazy pro své nepodložené názory používali nacisté mimo jiné runové symboly (tj. Sinnbilder), tedy jejich smyšlenou hodnotu. V Německu je sice velmi málo runových nápisů, ale i s tím si nacističtí ideologové věděli rady. Pověřili místní runology, aby se pokusili dokázat, že jsou ornamenty na dřevěných trámech brázděných domů ve skutečnosti runové znaky. Najednou byla v Německu runových nápisů spousta. Samozřejmě nebylo možné číst „runové domy“ (tj. Runenhäuser) bez předchozích znalostí. Pouze lidé rozumějící vnitřnímu obsahu run dokázali prý správně rozluštit jejich význam. Runy neměly být chápány jako psací znaky, ale jako prastaré symboly, jejichž smysl ležel ukrytý v duších dávných Germánů.

Nacisté se opírali o teorie rakouského runového mystika Guida von Lista (1848-1919) o „původní 18-ti znakové runové řadě“. Podle Lista lze speciálnímu významu run porozumět jen skrze intenzivní meditace a soustředěním se na jednotlivé runy. Ve své 18-ti znakové runové abecedě smíchal von List praseverské runy s runami vikinské epochy a přidal i několik vlastních, čímž vznikl zcela smyšlený futhark. Von Listový názory zanechaly hluboké stopy v lidovém chápání run a němečtí nacisté toho uměli dobře využít.

Nacističtí ideologové brojili proti serióznímu runologickému bádání a zamítli i teorie o možné inspiraci runového písma jinou abecedou. Runy považovali za nejstarší, původní a nejčistší znaky.

Když se nacisté v třicátých letech 20. století dostali k moci, převzali několik run do své symboliky. Nejznámější byl Himmlerův znak SS, který tvořily dvě runy s z pozdního praseverského období. Často také uplatňovali praseverské runy s, o, a i a dále runy m, t a h z vikinské epochy.

Nacisté používali prastaré symboly jako poznávací a identifikační znamení, z nichž nejproslulejší je hákový kříž. Ten začali uplatňovat již ve dvacátých letech 20. století (nacistická svastika je ale šikmá, čímž se liší od většiny původních a historických hákových křížů). Brzy si také všimli velké symbolické hodnoty runových znaků a začlenili je do svého učení a propagandy třicátých let 20. století. Na přání nacistických ideologů se domácí zákusky zdobily runou h, která měla zároveň nahradit i hvězdu na vánočním stromku. Runa h totiž podle nich znamenala „Heil Hitler!“. Zdravotnictví a armádní sanitární služba používaly runu m jako symbol života a tato runa se stala i znakem pro německý celozrnný chléb. Hvězdičku a kříž značící obvykle narození a smrt  nahradila runa m a runa R. Runa m tedy představovala rok narození a runa  R rok úmrtí. 

Runa m (ᛉ, Leben-Rune), která se na náhrobcích používala místo * u data narození a podobným způsobem se objevovala také na dokumentech SS, znamenala Leben, tedy „život“. Byla to runa života nebo také mohla označovat odboj. Přijala ji i Společnost SS Lebensborn, která pečovala o domy matek a podporovala "rasově, biologicky nebo dědičně cenné rodiny členů SS" a dalších "Árijců".

Obrácená runa života ( ᛦ, Toten-Rune), známá i jako runa smrti, symbolizovala smrt a byla užívána na dokumenty a hroby, kde udávala datum úmrtí.

Nakonec se německá runologie téměř zcela zaměřila na používání run při slavnostech, a následně byly runy roku 1942 v Německu přijaty jako oficiální slavnostní symboly.

Použité zdroje

* ENOKSEN, Lars Magnar a JANOUŠKOVÁ, Tereza. Runy: dějiny, dešifrace, výklad. Praha: BB art, 2003. s. 216-220. ISBN 80-7341-133-4. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:7f8c9d50-5959-11e3-9ea2-5ef3fc9ae867

* CHMELÍK, Jan. Symbolika extremistických hnutí. Praha: Armex, 2000. s. 39. ISBN 80-86244-14-8. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:ebad14d0-5780-11e9-8854-005056827e51

* MCNAB, Chris. Třetí říše 1933-1945: skutečnosti a statistické údaje o Hitlerově Německu : druhá světová válka v datech. Praha: Svojtka & Co., 2010. s. 185. ISBN 978-80-256-0375-8. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:94a1c0b0-61df-11e8-8637-005056827e51

* BIEDERMANN, Hans a BIEDERMANN, Sybille. Lexikon symbolů. Praha: Beta, 2008. s. 299. ISBN 978-80-7306-362-7. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:4b9f8db0-c111-11e4-ba2b-5ef3fc9bb22f

* https://en.wikipedia.org/[…]/Runic_insignia_of_the_Schutzstaffel

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2019 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu