Použití citační zkratky "op. cit." při více děl téhož autora

Text dotazu

Dobrý den,

ráda bych se zeptala ohledně citační zkratky op. cit. V případě opakované citace v diplomové práci bych máme využívat citační zkratku op. cit. V práci jsem citovala více děl stejného autora (konkrétně pět) a dokonce i více děl stejného autorského kolektivu (dvě). Takováto situace bohužel není metodikou řešena. Ráda bych Vás tedy požádala o radu, jak v takových případech mezi díly rozlišovat za požití "op. cit". Jiná forma zkrácení opakované citace bohužel není dle formální požadavků možná.

Předem Vám velmi děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

 

Op. cit. je zkratka latinské fráze a znamená "v uvedeném díle".

Při citování ve Vaší práci doporučujeme řídit se citačním normou  ISO 690/2011 a využít postup uvedený v následujícím textu.

 

Tři základní metody zápisu odkazu do textu jsou :

1)Metoda poznámek

 

2)) Citování pomocí číselného systému

[ČSN ISO 690:2010, čl. A.4.2].

Pokud je jeden informační zdroj citován vícekrát (viz poznámka 26 a 31 na obr. 4), přiděluje se každé další citaci tohoto zdroje příslušné nové číslo v poznámkách, není však nutné, aby citace obsahovala všechny údaje – lze uvést odkaz na číslo dřívější (poprvé uvedené) citace daného zdroje, ale s jiným vymezením stránek.

 

3)Metoda prvního prvku a data

v textu první prvek (většinou jméno autora) a rok vydání • může být PAGELL (1993) pokud se přirozeně vyskytuje v textu • jinak (PAGELL, 1993) • u doslovné citace uvádíme konkrétní stránku (PAGELL, 1993, s. 54) • pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny přiřazenými k roku vydání • pokud nemá dokument žádného autora, uvádí se jako první prvek název • dva nebo více zdrojů v jedné citaci uvádíme v jedné závorce a oddělíme středníkem

 

použité a doporučené zdroje:

https://knihovna.fbm.vutbr.cz/dokumenty/wordFORM.pdf, strana 2 a 3 http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

E.Bratková . Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010 http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/bp_a_dp/citace.pdf

http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Citov%C3%A1n%C3%AD-informa%C4%8Dn%C3%ADch-zdroj%C5%AF-a-tvorba-bibliografick%C3%BDch-referenc%C3%AD-podle-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-normy-ISO-6902010_Bratkova.pdf

http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

http://www.citace.com>.

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/citace_opora.pdf

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.08.2017 09:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu