použité nanotechnologie v letectví, nanotechnologie

Text dotazu

Jaké jsou možnosti využití nanotechnologie v letecké dopravě, co je nanotechnologie, kdo se nanotechnologií v ČR zabývá - univerzity, VŠ, firmy,...

Odpověď

Dobrý den,

 

 

NanoTechnologie je považována za jednu z klíčových technologií 21. století, která již nyní významně mění ekonomiku ve všech průmyslových odvětvích. Je jedním z výchozích bodů pro revoluční inovace v různých oblastech průmyslu a běžného života. Aplikace, přípravky a celé výrobky, které ještě před lety byly pouze teoretickým snem, se nyní stávají skutečností. NanoTechnologie zasahuje do širokého spektra oborů, např. oblast textilních a karbonových vláken, metalurgie, elektronika, zdravotnictví, chemie atd.

 

Pojem „nanotechnologie“ je používán jako společný pojem, který zahrnuje různé obory nanovědy a nanotechnologie. Nanotechnologií je souhrnně označován výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární nebo makromolekulární úrovni, v rozměrech 1 - 100 nm. V oblasti dopravy a dopravního inženýrství jsou však častěji formulovány termíny nananomateriály, resp. strukturované nanomateriály.

Nanomateriály jsou takové materiály, jejichž nové vlastnosti jsou určeny charakteristickými znaky (částice, klastry/shluky, dutiny) o rozměrech mezi 1 - 100 nm, přinejmenším v jednom směru. Z hlediska strukturního členění lze nanomateriály dělit dle jejich dimenzionality.

Nanotechnologie cíleně manipuluje s jednotlivými atomy tak, aby vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi, nebo objekty složené z jednotlivých atomů. Takové objekty potom fungují jako miniaturní stroje, roboti či integrované obvody tisíckrát menší než obvody vyráběné běžnou technologií.

Nanotechnologie bychom potom mohli definovat jako interdisciplinární a průřezové technologie, zabývající se praktickým využitím nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů pro konstrukci nových struktur, materiálů a zařízení.

 

Slovo „nano“ pochází z řečtiny a znamená malost, vzdálenější význam by se dal přeložit jako trpaslík.  V řeči fyziky má význam jedné miliardtiny jednotky (10-9). Nanometr je miliardtina metru. Na tuto délku můžete vedle sebe postavit pět až deset atomů. Nanometr je v porovnání k milimetru velikostně jako fotbalový míč k zeměkouli. Nanotechnologie tak znamená pronikání do oblasti obrovských malých světů. 

Nanotechnologie bychom potom mohli definovat jako interdisciplinární a průřezové technologie, zabývající se praktickým využitím nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů pro konstrukci nových struktur, materiálů a zařízení.

 

Využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlé. Již v současnosti nalézají uplatnění v mnoha oblastech běžného života jako je elektronika (paměťová média, spintronika, bioelektronika, kvantová elektronika), zdravotnictví (cílená doprava léčiv), strojírenství (supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné laky), chemický průmysl (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články), optický průmysl (optické filtry, fotonické krystaly a fotonická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl, kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní prostředí (biodegradace).

 

Kolébkou výzkumu a vývoje nanotechnologií v České republice je TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI.

Další významnou univerzitou, která se zabývá v České republice nanovlákny, je VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, při kterém funguje CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU.

Pravděpodobně nejznámější českou společností zabývající se nanovlákny a nanotechnologií obecně je firma ELMARCO, která se v roce 2007 stala celosvětovým lídrem ve výrobě strojů produkujících nanovlákna, tzv. Nanospideru. Firma má pobočky v USA a Japonsku, stroje dodala například do Research Triangle Institute (USA), Kyoto Institute of Technology,  aj.

Další firmy  zabývající se aplikací nanotechnologie naleznete na odkazu:

 

http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-tz-ctd-japonsko-4-6-12-3280-cz.pdf

http://projekt150.ha-vel.cz/node/132 - Kapitola I:Nanotechnologie a nanomateriály pro dopravu (ČÁST 1)

 

 

Použité zdroje :

http://www.nano-concept.cz/co-je-to-nanotechnologie-/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie

http://www.nanocastice.cz/vyuziti-nanocastic/

 

Doporučené zdroje :

 

http://www.studiumchemie.cz/materialy/Zdenka_Hajkova/nanotechnologie.pdf

http://nanotechnologie.vsb.cz/

http://www.med.muni.cz/~formol/doc/nanotech.pdf

https://cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nanotechnology_bat_cs.pdf

http://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/nanotechnologie-se-prosazuji-i-v-ceske-republice_29819.html

https://www.ceitec.cz/nanotechnologie-nejsou-jen-nanovlakna-a-notoricky-znamy-nanospider-do-ceska-prijede-svetova-spicka-na-nano-obory/t1218

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.09.2016 22:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu