Námět do knihy

Text dotazu

Píši knihu potřeboval bych nějakou nemoc, která by člověku zkrátila život tak do 20/30 let a případně aby měl zvýšenou tělesnou sílu, hodilo by se mi tam něco takového. Děj se odehrává ve středověku. Může to být i vrozené, ale zase aby si toho ostatní všimli. Napadá vás něco?
Děkuji mockrát

Odpověď

Dobrý den,
odpověď na Váš dotaz by mohl začínat mottem: Je tisíce chorob, ale jenom jedno zdraví. (L. Börne)

Ve věku  20  - 30 let je člověk na vrcholu svých sil  a hlavním úkolem je "milovat a pracovat" (S. Freud). Koncem 30. roku věku dosahují všechny lidské orgány zralosti. Mnohého člověka však přepadne nemoc v době, kdy je právě na vrcholu pracovního snažení.

V době vlastně ještě nedávno minulé ohrožovala cukrovka své pacienty smrtí velmi často, úmrtí s rychlým koncem. Nemoc vyvolávaná poruchou ve vyměšování inzulínu ve slinivce břišní se zhoršuje tělesnou nečinností. I dnes sebou vleče nebezpečí závažných následků, včetně zkrácení života.
Velkou úlohu při vzniku a průběhu onemocnění má otázka výživy (určitý podíl sebou nese i dědičnost); výrobou cukru - okolo 300 n.l. - cukrová třtina a z ní pevný cukr v Indii, v Evropě 1537.

Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění. Narušuje schopnost nemocného srozumitelně jednat a chovat se v souladu s okolnostmi. Vztah nemocného ke skutečnosti se mění. Nemocný se odcizuje ostatní lidem.
Psychóza vede ke změnám osobnosti, které způsobí, že mnohdy nedokáže pokračovat v životě v souladu s očekáváním založeném na dosavadní životní dráze.
Schizofrenie ovlivňuje lidské myšlení, cítění a jednání. Snižuje kvalitu lidského života. Zvyšuje mortalitu.
Z hlediska lékaře se jedná o onemocnění nejsložitějšího orgánu lidského organismu: mozku.
Schizofrenie se spolu s několika dalšími duševními nemocemi nacházela mezi vedoucími příčinami zkrácení délky života populace v produktivním věku (18-44 let).
Schizofrenie hrozí zkrácením délky pacientova života. Nemocní se schizofrenií umírají brzy z různých příčin; od rizika sebevraždy až ke kardiovaskulárnímu onemocnění.
Schizofrenie je název starý necelých 100 let. Označuje skupinu onemocnění, o kterých se domníváme, že jsou součástí zkušenosti lidstva od nepaměti. Onemocnění postihovalo lidi všech historických epoch. Měnily se vnější projevy onemocnění, především obsah bludů a halucinací a způsob, jak nemocný reaguje.

Domníváme se, že z dalších nemocí, které byste mohl použít na dokreslení svého příběhu  v knize, by mohly být např. tyto:
Pravé neštovice - zemřely na ně např. obě ženy Josefa II.
Srdeční infarkt, zástava srdce při vypětí
Odumírání nervů – ochrnutí po úrazu a tím i ztráta vyšší tělesné schopnosti
Rakovina - nebyla takto pojmenována, ale onemocnění se vyskytovalo (zhoubné nádory)
Pohlavní nemoci -  vředy, infekce v nich
Otrava krve - infekce
různé epidemie - např. mor

Jak zasadit do děje nemoc a také okolnosti, které měly vliv na zvýšenou tělesnou sílu, si budete muset vymyslet sám.

Použité zdroje

Čerpáno volně z: DOSTÁLOVÁ, Olga. Jak vzdorovat rakovině. Praha: Grada, 1993.
ŠVÁB, Josef. Osvícenství choromyslného císaře aneb Zklamal Josef II. ve všem, co podnikl? Olomouc: Společnost Josefa Ludvíka Fischera, 2007.
ČESAL, Aleš, HERZINGER, Roman. Labyrintem středověku. Kouzla a rituály starých cechů. Praha: Nakladatelství XYZ, 2007.
HOVORKA, Jaroslav. Cesta do stáří aneb Dopisy i pro mladé aneb Dopisy i pro mladé. Praha: Práce, 1980.
HöSCHL, Cyril. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu