Potřeba a spotřeba v cestovním ruchu

Text dotazu

Dobrý den, prosím zda byste mi neposlali zdroje,
kde bych nalezla něco k tématu potřeba a spotřeba v cestovním ruchu.

Odpověď

Z následujících publikací a internetových odkazů můžete čerpat informace o

potřebě a spotřebě  v cestovním ruchu. Další prameny najdete v katalogu

knihovny VŠE na adrese http://ciks.vse.cz, použít pro vyhledávání můžete i

Jednotnou informační bránu na http://www.jib.cz/,  portál Czech Tourism

http://www.czechtourism.cz/ a pro oblast mezinárodního cestovního ruchu pak

http://www.unwto.org/index.php.

Literatura:

Melichárek, Mirko: Řešení modelových situací v cestovním ruchu. Praha :

Idea servis, 1996.

Hesková, Marie: Cestovní ruch :  pro vyšší odborné školy a vysoké školy.

Praha : Fortuna, 2006.

Indrová, Jarmila: Cestovní ruch : (základy). Praha : Oeconomica, 2007.

Indrová, Jarmila: Cestovní ruch I. Praha : Oeconomica, 2004.

Malá, Vlasta: Základy cestovního ruchu. Praha : Vysoká škola ekonomická,

2002.

Kunešová, Eva: Technika cestovního ruchu. Praha, grada 1992.

Morrison, Alastair M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha :

Victoria Publishing, 1995.

Internetové odkazy:

http://cestovniruch.blogspot.com/2009/01/potreby-spotreba-v-cestovnim-ruchu.html

http://cestovniruch.blogspot.com/2009/02/vztah-cr-spotreby.html

http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tabulky_satelitniho_uctu_cestovniho_ruchu

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tsa_t6_domaci_nabidka_a_spotreba_vnitrniho_cestovniho_ruchu_podle_produktu_v_cr

http://www.cot.cz/data/cesky/00_02/2_stat_1.htm

http://www2.czso.cz/csu/tz.nsf/i/jaky_je_podil_cestovniho_ruchu_na_ekonomice_cr20061110

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/oborove-informace/svaz-obchodu-ceske-republiky/1000434/2479/

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=2755

mujweb.cz/www/skriptum/statni%20zaverecne%20zkousky/cestovni%20ruch

/szz-cr-otazka51.doc

http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=doprava:jake_jsou_zasady_setrne_turistiky

http://old.mmr.cz/index.php?show=001027000006000

            

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu