Potravní kodex československý

Text dotazu

Prosím, kde je možno najít text Potravního kodexu československého z období první republiky? Zřejmě z roku 1937 nebo 1934. A dále i Výnos Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy č. 22.541/1934. Děkuji předem za informaci.

Odpověď

Dobrý den,

Potravní kodex československý je ve fondu Národní knihovny ČR, signatura 54 D 7704/Sv. I a II. Odkazuje na Výnos Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy č. 22.541/1934, cituje ho i autorka dizertační práce, viz níže "Oficiální povahy a úřední platnosti se výsledkům revize dostalo výnosem Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy č. 22.541/1934, kterým byl tzv. Potravní kodex československý uznán právně závaznou normou pro území celé republiky. Potravní kodex měl postupně nahradit původní Codex Alimentarius Austriacus v celém jeho rozsahu. Jeho první svazek byl komplexně dokončen v roce 1937 a čítal cca 750 stran. Na další 2 - 3 svazky se již nikdy nedostalo"

Čerpáno z: Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva.  Disertační práce BEZPEČNOST POTRAVIN, JUDr. Jana Tkáčiková, 2007.

Druhý svazek, který je též na signatuře 54 D 7704,  obsahuje nejspíš ten výnos, který hledáte, i když tam není přímo nadpis Výnos... Citujeme: "Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. V Praze 12. Prosince 1934. Č. 22.541/34. Ve schůzi ministerské rady, konané dne 23. Června 1934, byl schválen návrh...Tento výnos vydává se všem zemským úřadům k dalšímu opatření, dále v opise státním všeob. ústavům pro zkoumání potravin při Karlově a při německé universitě v Praze, ...Za ministra Dr. Hrdlička v.r."

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2013 15:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu