Potocki, Mikołaj - Mikołaj (1595–1651)

Text dotazu

Prosím o zjištění informací o hejtmanovi Mikolaji Potockém. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo nalézt více informací v češtině o M.Potockém. Základní informace jsme vybrali z encyklopedi COTO.JE, která obsahuje Ottův slovník naučný, Encyklopedii Universum a Malou československou encyklopedii:

encyklopedie COTO.JE - http://www.cotoje.cz
zdroj: Ottův slovník naučný, heslo Potocki .. Syn Jakobův Mikuláš (†1651), od r. 1646 velký hetman koruny a kastelán krakovský, vynikl ve válkách tureckých a kozáckých; r. 1648 upadl dokonce do tatarského zajetí. ..

Zdroj: Encyklopedie Universum
Potocki, 1. Mikołaj - Mikołaj (1595–1651), od 1636 vojvoda bracłavský, od 1637 velký korunní hetman

Zdroj: Malá Československá encyklopedie
Potocki - pol. šlechtický rod; Mikołaj P. (1595–1651), vojvoda bracławský od 1636, polní korunní hetman od 1637, velký korunní hetman od 1646 ....

Podrobnější informace je možné v polštině nalézt v encyklopedii Wielka encyklopedia PWN, která je dostupná v Referenčním centru NK ČR.
Wielka encyklopedia PWN. [svazek] 22. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. s. 148-149.
Domníváme se, že heslo o M.Potockem je z této encyklopedie možné pochopit i v polštině, nicméně pokud byste měl zájem, můžeme požádat kolegyni o překlad nejzákladnější informací z tohoto hesla do češtiny.

Dalsí informace, převážně v polštině, jsou dostupné i na internetu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Potocki
http://www.polskiedzieje.pl/artykul,idart-110,t-Hetmani
http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=96756
http://www.answers.com/topic/miko-aj-potocki
http://portalwiedzy.onet.pl/74707,,,,potocki_mikolaj,haslo.html

V Referenčním centru NK ČR je na mikrofiších dostupný Polský biografický archiv z kolekce World Biographical Archives (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise.htm). Tyto archivy shromažďují informace biografického charakteru z různých encyklopedií, slovníků, příruček atd. V rámci Polského biografického archivu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise_archivy.htm#PAB) je na mikrofiších dostupné pomerně velké množství informaci o M.Potockem, opět převážně z polských pramenů. Některé biografické informace jsou velmi podrobné. Polský biografický archiv je možné využívat v Referenčním centru NK ČR na základě platného čtenářského průkazu. Pro informaci uvádíme přehled pramenů, z nichž byly převzaty biografické články o M.Potockém pro potřeby Polského biografického archivu:

BARTOSZEWICZ, Juljan. Hetmani polscy : koronni i wielkiego xięstwa litewskiego. Warszawa : Dzwonkowski, 1862.

BOGUSŁAWSKI, Jozef Konstantyn. Źycia Sławnych Polakow krótko zebrane. Wilnus : Drukarnia Dyecezalna u XX. Missionarzów, 1814. 314 s.

BRODOWSKI, Samuel; PAULI, Żegota Pauli. Żywoty hetmanów królestwa polskiego i wielkiego księstwa litewskiego. Lwów : Milikowski, 1850. 312 s.

CZAJKA, Michał; KAMLER, Marcin; SIENKIEWCZ, Witold. Leksykon historii Polski. Warszawa : Wyd. Wiedza Powszechna, 1995. 1263 s. ISBN 8321410421.

DIONIZY, Wojciech; NACKI, Bryndza. Poczet imienny senatorów i ministrów królestwa polskiego : doprowadzony do r. 1795. Warszawa : Drukarnia Loretańska, 1937. 147 s.

Encyklopedja powszechna ultima Thule. Warszawa : Ultima Thule, 1927-1939.

KĄDZIELA, Łukasz ; NAGIELSKI, Mirosław. Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Warszawa : Bellona, 1995. 590 s. ISBN 8311082758. LEPKOWSKI, Tadeusz. Słownik historii polski. wyd. VI. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. 941 s.

LAM, Stanisław.Ilustrowana encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego. Warszawa : Trzasek, Evert i Michalski, 1927-1937.

ORGELBRAND, Samuel. Encyklopedja powszechna : z ilustracjami i mapami. Warszawa : Orgelbrand, 1898-1912.

SIARCZYŃSKI, Franciszek: Obraz wieku panowania Zygmunta III. króla polskiego i szwedzkiego : zawierający opis osób, żyjących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokoju i woyny, cnoty lub występki, dzieła pismienne, zasługi użyteczne i celne sztuki, porzadkiem abecadła ułożony. Lwów : Schnayder, 1828.

SZYMANOWSKI, Wojciech; ROGALSKI, Leon. Dykcyonarz biograficzno-historyczny : czyli krótkie wspomnienia żywotów ludzi wsławionych cnotą, nauką, przemysłem, męstwem, wynalazkami, błędami : od początku świata do najnowszych czasów. Warszawa : Glücksberg, 1844.

Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna. Kraków [et al.] : Wydawnictwo "Gutenberga", 1929-1938.

WURZBACH, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich : enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Wien : Zamarski [et al.], 1856-1891.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.11.2007 10:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu