Postindustriální (postmoderní) společnost

Text dotazu

Potřebuji sehnat ke své disertační práci knihu, kde
bude definována co nejlépe postindustriální (postmoderní doba), především z ekonomického (ekonomicko-politockého) hlediska. Hledala jsem všude možně v knihovnách a kromě slovníků a encyklopedií bohužel marně. Našla jsem zajímavou
knihu (Klofáč, J., Tlustý, V.:Soudobá sociologie II z roku 1967), kde
je velmi dobře popsaná industriální společnost. Přesně něco takového
bych potřebovala o postindustriální společnosti najít (co to je, jak
se charakterizuje, její vztah k ekonomickému růstu, převraty ve výrobě
a produktivitě, jiný pohled na lidský kapitál atd.). Preferuji knihy v
českém jazyce.

Odpověď

Zasílám vám seznam literatury, ve které snad najdete něco upotřebitelného. Jedná se o sociologickou literaturu, autoři se však věnují i vztahu k ekonomice a politice.

 

Bauman, Zygmund: Tekutá modernita. Mladá fronta 2002.

Bauman, Zygmund: Individualizovaná společnost. Mladá fronta 2004.

Fromm, Erich: Mít, nebo být? Aurora 2001.

Giddens, Anthony: Důsledky modernity. Slon  2003.

Petrusek, Miloslav: Společnosti pozdní doby. Slon 2006. (řada odkazů na literaturu za každým zpracovaným heslem)

Roszak, Theodore: Kde končí pustina. Politika a transcendence v postindustriální společnosti. Prostor 2005.

Keller, Jan Teorie modernizace. Slon 2007.

Encyklopedie postmodernismu.  Barrister a Principal, s.r.o. 2005.

 

P.S.

Příhodnou charakteristikou postmoderní doby mně přišel název kapitoly z knihy Kde končí pustina - Krásná návnada, krutá past nebo  citace Paula Valéryho -   

 "Přerušování, nesouvislost, překvapení, to jsou běžné podmínky našeho života. Staly se dokonce opravdovou potřebou mnoha lidí, jejichž mysl již nežije ničím jiným než náhlými změnami a neustálou obnovou podnětů ... Nedokážeme již snášet nic, co trvá. Už nevíme, co dělat, aby nuda nesla nějaké plody.

A tak lze celý problém redukovat na toto: dokáže lidská mysl dostat pod kontrolu to, co sama stvořila? (in: Tekutá modernita).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu