Postavení zdravotně znevýhodněných skupin občanů

Text dotazu

Dobrý den, sháním literaturu popř. internetové
zdroje k tématu Postavení zdravotně znevýhodněných skupin občanů na trhu
práce.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

dané téma je poměrně dobře zpracováno a můžete k němu nalézt řadu knih, článků, internetových odkazů či jiných dokumentů.

Vhodnou literaturu k tématu je možné dohledat mimo jiné prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, portálu Knihovny: https://www.knihovny.cz/ a článkové databáze ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl.

K dohledání vhodné zahraniční literatury můžete použít například souborný katalog WorldCat: www.worldcat.org či katalog KVK: https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0, licencované i volně dostupné databáze NK ČR: https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju.

Pro ukázku zde uvádíme některé vybrané zdroje:

Knihy:

* ŠESTÁK, Jan. Chráněná dílna - nástroj k pracovnímu uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením. 1. vyd. Týn nad Vltavou : Domov sv. Anežky, 2007. ISBN 978-80-254-0108-8.

* LIBERDOVÁ, Eva. Možnosti pracovního uplatnění mladých lidí se zdravotním znevýhodněním : teorie a praxe. [Česko : Eva Liberdová], 2010. ISBN 978-80-254-7568-3. 

* KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2009. ISBN 978-80-7418-022-4.

* RICHTEROVÁ, Bohdana. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Krnov : Reintegra, 2011. ISBN 978-80-254-9526-1.

* HRDÁ, Jana. Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Praha : Jedličkův ústav a školy, 2007. ISBN 978-80-254-1306-7.

* STEINICHOVÁ, Ladislava. Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. 1. vyd. Praha : Pragoeduca, 2001 ISBN 80-85856-96-4. 

Články a internetové zdroje:

* KLUGEROVÁ, Jarmila. Možnosti a mezníky znevýhodnění osob na trhu práce. Vysokoškolské studium bez bariér. Handicap 2007. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 108-113.

* ŠŤASTNÝ, David.  Zdravotně postižení a práce. Moderní obchod. Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 1992-. č. 3 (2004), s. 66. ISSN 1210-4094. 

* http://pravniradce.ihned.cz/2-13534450-F00000_d-91

* http://is.muni.cz/th/20097/pedf_d/Disertace_L_Prochazkova.pdf

https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnavani-fyzickych-osob-se-zdravotnim-postizenim-55535.html 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.03.2012 15:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu