Postavení kostela v Dolním Jelení okres Pardubice

Text dotazu

Dolní Jelení je od roku 1960 součástí města Horní Jelení. Do kostela v Horním Jelení postaveného v roce 1602 byly přeneseny dva zvony z kostela v Dolním Jelení s letopočty 1475 a 1484. O kostelu v Dolním Jelení vím jen, že byl zasvěcen sv. Jiljí, žádné údaje v archivu v Pardubicích a v Zámrsku o době jeho postavení nejsou. Informace jsem sháněl i na biskupství v Hradci Králové, kde mně doporučili studium erekčních knih. Ve Vědecké knihovně v Hradci Králové jsem neúspěšně hledal v tam uložených knihách: Libri erectionum archidiocesis Pragensis I., II. a III. autor Klement Borový a v knize Libri confirmationum 1421 až 1436 autor Josef Emler. Knihy pana Borového obsahují zápisy z let 1358 až 1390. Předpokládám, že existují knihy se zápisy z ostatních let před rokem 1475, kde by mohla být informace o postavení kostela v Dolním Jelení. Prosím Vás o pomoc při hledání této informace, nejideálnější pro mě by bylo (i za úplatu) pořízení fotokopie nebo skenu zápisu a zaslání na moji mailovou adresu. Předem děkuji za každou informaci.

Odpověď

Dobrý  den,
Váš dotaz je již opravdu vysoce odborný a vyžadoval by konzultaci s odborníkem na středověké církevní dokumenty. Předpokládali bychom, že spíše než v tištěných, popřípadě rukopisných pramenech uložených v knihovnách, budou informace tohoto rázu dohledatelné v archivních fondech.
Písemných pramenů v tomto období vznikalo poměrně malé množství. Přehled jednotlivých druhů středověkých církevních dokumentů můžete nalézt například na stránkách : http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery172 , stránky (http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery293&mid=205) přinášejí ucelený přehled i dalších správních a diplomatických dokumentů středověku.

Centrálním katalogem s možností nahlédnout do některých již digitalizovaných dokumentů je systém Manuscriptorium: http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php
Systém slouží jako ucelené badatelské prostředí pro odbornou veřejnost, jež umožňuje mimo jiné ověřit dostupnost dokumentů v českých knihovnách a archivech a studovat již digitalizované materiály.

Z archivních fondů ještě můžete zkusit prostudovat  fondy Národního archivu: http://www.nacr.cz/C-fondy/pruv.aspx .
Konkrétně erekční knihy by měly být uloženy v Archivu Pražského hradu, ve fondu Metropolitní kapitula chrámu sv. Víta. (http://www.hlavati.cz/_hlavati/diploweb/diplomka/11milarch.htm; http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivPH/index.cfm?event=clanky&path=2 ).
Přehled dalších  archivních fondů v České republice naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Ovšem konkrétní zdroje, ve kterých by daná informace mohla být obsažena, pro nás není snadné uvést.  Kromě knihy A. Profouse "Místní jména v Čechách" nemáme k dispozici nějaký ucelenější přehled historických dokumentů k dějinám obcí v ČR. V tomto případě doporučujeme obrátit se na některého z historiků či znalců středověkých pramenů. Můžete se zkusit obrátit na odborníky z Historického ústavu AV ČR : http://www.hiu.cas.cz/cs/ či na některého z odborníků na středověké dějiny, kteří vyučujících na Katolické teologické fakultě: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18.html .

Jistou inspiraci, jaké prameny lze při  zpracovávání historie použít, přinášejí stránky o historii obce Miletín: http://www.hlavati.cz/_hlavati/diploweb/diploweb.htm . Předpokládáme však, že Vy sám máte přehled o možných zdrojích a archivních dokumentech, neboť jste již zpracoval knihu o historii Horního Jelení.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2013 12:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu