Postavení koně na soše

Text dotazu

Dobrý den.
Slyšel jsem, že podle toho, jak stojí kůň s jezdcem na podstavci sochy se dá
určit, jak dotyčná osoba zemřela je to pravda?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel informace o tom, že z postavení koně a jezdce na jezdeckém pomníku lze určit, jakým způsobem jezdec zemřel, jsme v dostupných zdrojích nenalezli, a proto tuto domněnku nemůžeme potvrdit. Více by Vám mohly pomoci spíše odborné knihovny jako Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze (http://www.knihovna.upm.cz/) , Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze (http://www.avu.cz/category/avu-menu/akademie/specializovan%C3%A1-pracovi%C5%A1t%C4%9B/knihovna) nebo Knihovna Národní galerie ( http://www.ngprague.cz/cz/15/sekce/knihovna/).

Jezdecká socha má význam vojenské a politické moci spojované se zobrazovaným jezdcem a vládnoucími společenskými (císař, vojevůdce) a kultovními (sv. Jiří) silami, jež zastupuje. Je proto typem pomníku s triumfálním významem, zdůrazňovaným také nápisy a reliéfy na podstavci, ale často také postavou poraženého nepřítele, ležícího pod kopyty koně a znázorňujícího tak svou porážku, bezmocnost svého postavení a podřízenost. Myšlenku triumfu vyjadřuje ikonografický program, který bývá někdy velmi složitý a týká se nejen vlastní sochy, reliéfů a nápisů na soklu, ale i architektonického a urbanistického začlenění do prostředí. V některých uměleckých kruzích a vývojových údobích neměla jezdecká socha téměř žádný význam (egyptské umění). Pro tradici evropského umění jsou důležité okruhy krétsko-mykénského, řeckého a římského umění, v nichž se vyvinula socha jezdce v sedle; neosedlaný kůň zůstává v evropském kulturním kontextu výjimkou, a pokud se objevuje, odkazuje na perský vliv. Typově se motiv rozlišil na jezdce velícího (či hovořícího) na stojícím nebo klidně jdoucím koni (římský typ) a na jezdce na cválajícím lehčím koni (helénistický typ), k nimž vývojem a zvládnutím technologie lití kovu přibyl jezdec na vzpínajícím se koni. Jezdecké sochy byly stavěny historickým osobnostem, panovníkům a vítězným vojevůdcům, za císařství v Římě však jen císaři.

Již od antiky považovali vladaři za důstojný způsob svého zvěčnění jízdu na oři. Teprve v 19. století ztratila jezdecká socha v důsledku inflační produkce pomníků svůj umělecký význam. V renesanci naproti tomu byla kromě reprezentační úlohy projevem stylistické proměny a uměleckého myšlení.

Jezdecká socha nebo obraz jako dílo připomínající velkého vůdce má svůj počátek v proslulém klasickém pomníku císaře Marka Aurelia na koni a Campidoglio v Římě; za své přetrvání ve středověkém křesťanském umění vděčí domněnce, že představuje císaře Konstantina Velikého.

Použité zdroje:

* BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha: Academia, 1997. S. 159. ISBN 80-200-0609-5 (váz.). ISBN 978-80-200-1909-7 (dotisk: brož.).

* HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha; Litomyšl: Paseka, 2008. 517 s. ; 24 cm. ISBN 978-80-7185-902-4.

* THIELE, Carmela. Sochařství. Brno: Computer Press, 2004. 190 s.: il. (převážně barev.); 20 cm. (Malá encyklopedie). ISBN 80-251-0288-2.

Další prohlédnuté zdroje:

* GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Mladá fronta: Argo, [1997]. 683 s.: arev. il., mapy; 26 cm. ISBN 80-7203-143-0 (Argo: váz.). ISBN 80-204-0685-9 (Mladá fronta: váz.).

* STADLER, Wolfgang. Dějiny sochařství: [historie a vývoj sochařského umění v Evropě od pravěku do 21. století] / Wolfgang Stadler; [z němčiny přeložila Lucie Kovaříková]. Praha: Rebo, [1996]. 198 s.: barev. il. ;

* MAHLER, Zdeněk. Člověk a kůň. České Budějovice: Dona, 1995 (Brno: pektrum). 183 s.: il. a fot. (převážně barev.); 28 cm. ISBN 80-85463-52-0.

* VOLAVKA, Vojtěch. O soše: Úvod do historické technologie a teorie sochařství. 1. Díl. Praha: SNKLHU, 1959 (Orbis 01). 453, [2] s. ; 4°. Technika a řemeslo; Sv. 12).

* VOLAVKA, Vojtěch. Jak vzniká socha: technika a tvůrčí proces v průběhu věků. Praha: Nakl. čs. výtvarných umělců, 1956 (Praž. tisk., z.z.). 119, [2] s.: il., fot. ; 8°. (Umění lidu; sv. 3).

* http://is.muni.cz/th/190629/ff_b/bakalarska_prace_-_finale.pdf  

Dále ještě existuje publikace Pomníky a zapomníky, do které jsme však neměli možnost nahlédnout z důvodu ztráty z našeho fondu:

* HOJDA, Zdeněk; POKORNÝ, Jiří. Pomníky a zapomníky. Praha: Paseka, 1997, c1996. 280 s.: il.; 21 cm. ISBN 80-7185-093-4.

Jezdecká socha má význam vojenské a politické moci spojované se zobrazovaným jezdcem a vládnoucími společenskými (císař, vojevůdce) a kultovními (sv. Jiří) silami, jež zastupuje. Je proto typem pomníku s triumfálním významem, zdůrazňovaným také nápisy a reliéfy na podstavci, ale často také postavou poraženého nepřítele, ležícího pod kopyty koně a znázorňujícího tak svou porážku, bezmocnost svého postavení a podřízenost. Myšlenku triumfu vyjadřuje ikonografický program, který bývá někdy velmi složitý a týká se nejen vlastní sochy, reliéfů a nápisů na soklu, ale i architektonického a urbanistického začlenění do prostředí. V některých uměleckých kruzích a vývojových údobích neměla jezdecká socha téměř žádný význam (egyptské umění). Pro tradici evropského umění jsou důležité okruhy krétsko-mykénského, řeckého a římského umění, v nichž se vyvinula socha jezdce v sedle; neosedlaný kůň zůstává v evropském kulturním kontextu výjimkou, a pokud se objevuje, odkazuje na perský vliv. Typově se motiv rozlišil na jezdce velícího (či hovořícího) na stojícím nebo klidně jdoucím koni (římský typ) a na jezdce na cválajícím lehčím koni (helénistický typ), k nimž vývojem a zvládnutím technologie lití kovu přibyl jezdec na vzpínajícím se koni. Jezdecké sochy byly stavěny historickým osobnostem, panovníkům a vítězným vojevůdcům, za císařství v Římě však jen císaři.

Již od antiky považovali vladaři za důstojný způsob svého zvěčnění jízdu na oři. Teprve v 19. století ztratila jezdecká socha v důsledku inflační produkce pomníků svůj umělecký význam. V renesanci naproti tomu byla kromě reprezentační úlohy projevem stylistické proměny a uměleckého myšlení.

Jezdecká socha nebo obraz jako dílo připomínající velkého vůdce má svůj počátek v proslulém klasickém pomníku císaře Marka Aurelia na koni a Campidoglio v Římě; za své přetrvání ve středověkém křesťanském umění vděčí domněnce, že představuje císaře Konstantina Velikého.

Použité zdroje:

* BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha: Academia, 1997. S. 159. ISBN 80-200-0609-5 (váz.). ISBN 978-80-200-1909-7 (dotisk: brož.).

* HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha; Litomyšl: Paseka, 2008. 517 s. ; 24 cm. ISBN 978-80-7185-902-4.

* THIELE, Carmela. Sochařství. Brno: Computer Press, 2004. 190 s.: il. (převážně barev.); 20 cm. (Malá encyklopedie). ISBN 80-251-0288-2.

Další prohlédnuté zdroje:

* GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Mladá fronta: Argo, [1997]. 683 s.: arev. il., mapy; 26 cm. ISBN 80-7203-143-0 (Argo: váz.). ISBN 80-204-0685-9 (Mladá fronta: váz.).

* STADLER, Wolfgang. Dějiny sochařství: [historie a vývoj sochařského umění v Evropě od pravěku do 21. století] / Wolfgang Stadler; [z němčiny přeložila Lucie Kovaříková]. Praha: Rebo, [1996]. 198 s.: barev. il. ;

* MAHLER, Zdeněk. Člověk a kůň. České Budějovice: Dona, 1995 (Brno: pektrum). 183 s.: il. a fot. (převážně barev.); 28 cm. ISBN 80-85463-52-0.

* VOLAVKA, Vojtěch. O soše: Úvod do historické technologie a teorie sochařství. 1. Díl. Praha: SNKLHU, 1959 (Orbis 01). 453, [2] s. ; 4°. Technika a řemeslo; Sv. 12).

* VOLAVKA, Vojtěch. Jak vzniká socha: technika a tvůrčí proces v průběhu věků. Praha: Nakl. čs. výtvarných umělců, 1956 (Praž. tisk., z.z.). 119, [2] s.: il., fot. ; 8°. (Umění lidu; sv. 3).

* http://is.muni.cz/th/190629/ff_b/bakalarska_prace_-_finale.pdf  

Dále ještě existuje publikace Pomníky a zapomníky, do které jsme však neměli možnost nahlédnout z důvodu ztráty z našeho fondu:

* HOJDA, Zdeněk; POKORNÝ, Jiří. Pomníky a zapomníky. Praha: Paseka, 1997, c1996. 280 s.: il.; 21 cm. ISBN 80-7185-093-4.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.04.2011 13:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu