poslední sopečná aktivita v Českém středohoří

Text dotazu

Dobrý den.
Ráda bych se Vás touto cestou zeptala, ve kterém období byla naposledy vykázána sopečná aktivita v Českém středohoří.
Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

termín sopečná činnost v sobě zahrnuje nejen sopečné erupce, ale i ostatní doprovodné vulkanické projevy, které souvisejí s přítomností magmatu v blízkosti zemského povrchu a se zvýšeným tokem geotermální energie. Jedním z těchto projevů je např. zemětřesení, či exhalace plynných látek, jak u činných sopek, tak i jako doklad posopečné aktivity. Další doprovodné projevy jsou spojeny především se zvýšeným tokem hydrotermální energie (gejzíry, termální prameny, prameny minerálních vod) atd.
I na území naší republiky máme několik dokladů dávné minulé sopečné aktivity, která dozněla přibližně před 800 000 lety. Tehdy vyhasla sopka Komorní hůrka v západních Čechách. Ve stejné oblasti se nacházejí i o trochu starší Železná hůrka a Příšovská homolka. Činnost všech těchto sopek je svázána s oživením podkrušnohorských zlomů. Na Moravě se nacházejí dvě sopky, které svým stářím spadají na hranici třetihor a čtvrtohor - Venušina sopka a Uhlířský vrch. Ještě starší jsou dvě sopečná pohoří ČR, Doupovské hory a České středohoří. V České republice není v současné době žádná činná sopka a můžeme zde tedy sledovat už pouze projevy posopečné aktivity. Jsou to minerální a termální prameny na Karlovarsku. Post-vulkanickým projevem jsou i bahenní sopky v přírodní rezervaci SOOS v západních Čechách.

Vznik českého středohoří spadá do stejného období jako vznik Doupovských hor, tedy přibližně polovina třetihor. Kdy se, jak se zdá z uvedených informací, také zároveň v této oblasti naposledy projevila sopečná činnost.
Dle příručky České středohoří : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky od Němce, J. není dnešní podoba Českého středohoří prací pouze vulkanické činnosti, ale je dotvořena především erozí, která zde nastala už v průběhu nejmladších třetihor a ve čtvrtohorách.

Zdroje:

* http://www.gweb.cz/clanky/clanek-61/
* http://oha.wz.cz/version/acad-341.htm
* http://sites.google.com/site/vulkanizmus/vulkanizmus_cr
* http://www.sci.muni.cz/~herber/volcano.htm
* NĚMEC, Jan a další. České středohoří : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. 1. vyd. Praha : Česká geologická služba, 2005. ISBN 80-7075-647-0.
* http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

Projité zdroje:

*HÁJKOVÁ, Ludmila. České středohoří : Böhmisches mittelgebirge the Central Bohemian Massif. 1. vyd. Ústí nad Labem : Foto studio h., 2005. ISBN 80-902349-2-5.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2012 17:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu