poslední hrabě na zámku v Bystrém u Poličky

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych vědět jméno posledního majitele zámku v Bystrém u Poličky a do kterého roku sídlil na zámku.

Odpověď

 Dobrý den ,

posledním majitelem zámku Bystré u Poličky, ovšem zároveň pobývajícím na panství, byla Ernestina (Arnoštka), svobodná paní z Langetu, která zámek získala roku 1848 císařským rozhodnutím. Zámek převzala v bídném stavu, prakticky bez zařízení, které musela nákladně doplňovat. V letech 1850 - 1852 dala zřídit u zámku na místě zahrady rozlehlý anglický park se vzácnými dřevinami. V letech 1853 - 1854 vymaloval všechny zámecké pokoje a chodby mnichovský malír Eduard Schwaisser. Majitelka na zámek ráda zvala vzdělanou společnost. Mezi jejími hosty bývali básník Jan Neruda, malíř Josef Mánes, žurnalista Josef Barák a zpěváci Ambrož a Lukeš. Na zámku se hrálo divadlo a pořádaly koncerty. Ernestina z Langetu panství užívala až do své smrti 22.února 1866. Jí vymřel rod Hohenembsů i po přeslici. Nároky všech příbuzných - Lichtenšteinů, Harrachů, hrabat z Truchsess-Zeilu, z Langetu - neměly právní platnost, a tak došlo na císařské rozhodnutí z 12. září 1626, kterým se po vymření rodu Hohenembsů po meči i po přeslici zaručuje právo následnictví arciknížecímu domu habsburskému. Podle rozhodnutí c. a k. vrchního zemského soudu v Praze z 15. března 1869 a podle reverzu z roku 1762 a právem odúmrtí se stal majitelem svobodného a dědičného panství Bystré císař František Josef I., v jehož držení bylo panství až do roku 1918 a byl tak jeho úplně posledním majitelem. V bysterském zámku sídlili pak už jen úředníci, kteří spravovali císařský velkostatek. Po roce 1918 se vznikem samostatného československého státu byl místo císařského velkostatku zřízen v Bystrém státní velkostatek, jehož ředitelství sídlilo v zámku. Po r. 1945 sloužil zámek jako průmyslový sklad, od r. 1952 byl sídlem internátních škol. Po četných úpravách a rekonstrukcích slouží zámek od 70. let sociálním účelům, nyní zde sídlí Ústav sociální péče.
Informace jsme čerpali z: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl VI., Východní Čechy. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1989 a také z webových stránek obce Bystré, http://www.bystre.cz/, odkaz O městě a položka Bysterský zámek.
Zde také najdete popis celé historie zámku, podrobné informace by Vám mohla poskytnout i publikace: GLOSER, Jaroslav jun. Knížka o Bystrém, sv. 3, Zámek. Bystré: Obecní úřad, 1993.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2008 10:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu